Tin tức >> Tin cao su ngoài nước

THÔNG CÁO BÁO CHÍ CỦA CÔNG TY CAO SU QUỐC TẾ (IRCo) VỀ KẾ HOẠCH THỎA THUẬN HẠN MỨC XUẤT KHẨU (AETS) LẦN THỨ 4

04/03/2016

  “Chúng tôi sẽ thực hiện và tuân thủ” là cam kết của Hiệp hội Cao su Thái Lan, Indonesia và Malaysia trong cuộc họp do Công ty Cao su quốc tế (IRCo) tổ chức tại khách sạn Raffles, Singapore vào ngày 26/02/2016.


 Chính phủ của các nước Thái Lan, Indonesia và Malaysia – thành viên của Hội đồng Cao su quốc tế Ba bên (ITRC) – đã thống nhất việc thực hiện Kế hoạch thỏa thuận hạn mức xuất khẩu (AETS) từ ngày 01/3/2016 đến tháng 8/2016. Theo đó, ba nước sẽ cắt giảm 615.000 tấn cao su thiên nhiên xuất khẩu. Cuộc họp do Công ty Cao su quốc tế tổ chức nhằm lấy ý kiến và đảm bảo sự cam kết của các quốc gia thành viên. Các Chủ tịch/ đại diện của Hiệp hội Cao su Thái Lan (TRA), Hiệp hội Cao su Indonesia (Gapkindo) và Sở Giao dịch Cao su Malaysia đã cam kết và đảm bảo tuân thủ theo AETS.

Việt Nam – đối tác chiến lược của ITRC – cũng tham dự cuộc họp này. Thông qua lãnh đạo Hiệp hội Cao su Việt Nam (VRA) và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG), Việt Nam đã bày tỏ sự cam kết hợp tác và đồng ý ủng hộ Kế hoạch AETS bằng việc cắt giảm lượng xuất khẩu của các thành viên.
Ngoài Kế hoạch thỏa thuận hạn mức xuất khẩu (AETS), 04 Hiệp hội Cao su cũng ủng hộ việc thành lập Thị trường Cao su Khu vực – đây là sáng kiến của ITRC trong việc hình thành sàn giao dịch cao su thiên nhiên theo hình thức giao ngay giữa các nước sản xuất cao su thiên nhiên với mục tiêu cung cấp cơ chế khám phá giá đáng tin cậy.
Các hiệp hội cao su cũng bày tỏ quan tâm về sự bền vững của sản lượng cao su thiên nhiên trong tương lai khi các hộ tiểu điền đã bắt đầu tái canh bằng cây trồng khác như cây sắn tại Indonesia và chuyển sang hoạt động kinh tế khác tại Thái Lan và Malaysia. Việt Nam cho biết diện tích vườn cây cao su của Việt Nam đã bắt đầu giảm từ năm 2013 do sự suy giảm liên tục của giá cao su thiên nhiên. Các hiệp hội đã thống nhất việc hợp tác nhằm cung cấp các số liệu thống kê đáng tin cậy hơn cho IRCo và ủng hộ việc IRCo tổ chức cuộc thi về sáng kiến (Prize Competition) nhằm gia tăng nhu cầu tiêu thụ cao su thiên nhiên nội địa và toàn cầu.
Nhìn chung, các hiệp hội cao su đã bày tỏ sự cam kết và hợp tác chặt chẽ với các quốc gia thành viên ITRC trong việc thực hiện các giải pháp giảm thiểu sự biến động giá và đảm bảo sự bền vững của ngành cao su thiên nhiên với hy vọng đem lại mức giá sinh lợi cho các hộ cao su tiểu điền và công bằng cho các nhà tiêu thụ.
Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam biên dịch, nguồn: http://irco.biz, Media Statement by the International Rubber Consortium (IRCo) on 4th Agreed Tonnage Sheme (AETS), ngày 01/3/2016.

 


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>