Tin tức >> Tin cao su trong nước

Cao su Phước Hòa lãi giảm 64% trong quý III, đạt 170 tỷ đồng

02/11/2020

Cao su Phước Hòa (HoSE: PHR) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III với doanh thu thuần giảm 34% còn 391 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp giảm 70% còn 58 tỷ đồng, tương đương biên lợi nhuận gộp giảm sâu về 14,8%.


Doanh thu tài chính và lãi liên kết giảm mạnh trong kỳ, ngoài ra lợi nhuận khác cũng giảm 63% xuống 119 tỷ đồng. Kết quả, Phước Hòa báo lãi giảm 64% còn 170 tỷ đồng. Doanh nghiệp giải trình do cùng kỳ năm ngoái hoạt động cho thuê đất khu công nghiệp có khoản ghi nhận 1 lần doanh thu và lợi nhuận. Ngoài ra, lợi nhuận tài chính quý III giảm 39% do giảm khoản thu từ cổ tức và lợi nhuận khác giảm 63% do cùng kỳ có khoản đền bù đất khu công nghiệp 300 tỷ đồng.

Đơn vị: tỷ đồng
Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần giảm 24% xuống 886 tỷ đồng. Tuy nhiên nhờ khoản lợi nhuận khác hơn 603 tỷ đồng, Công ty có lãi sau thuế tăng 12% lên hơn 725 tỷ đồng. Tổng tài sản của Phước Hòa hiện hơn 6.100 tỷ đồng; trong đó lượng tiền và tiền gửi ngân hàng lên đến 2.042 tỷ đồng, chiếm hơn 33% tổng tài sản. Về nguồn vốn, doanh nghiệp vẫn có vay nợ tài chính 550 tỷ đồng; doanh thu chưa thực hiện là 1.570 tỷ đồng, chủ yếu là doanh thu nhận trước cho thuê KCN Tân Bình sẽ được phân bổ dần vào kết quả kinh doanh.

 Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>