Tin tức >> Tin cao su trong nước

IPO Cao su Sông Bé với giá khởi điểm 10.000 đồng/CP

08/10/2018

 Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HSX) cho biết ngày 25/10/2018 tới đây, Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé (SORUCO) sẽ tổ chức chào bán 41 triệu cổ phần lần đầu ra công chúng với giá khởi điểm bằng mệnh giá (10.000 đồng/CP).


 Theo Báo cáo tài chính năm 2017, SORUCO báo lãi ròng hơn 223 tỷ đồng, tăng 76% so với năm 2016. Tuy nhiên, lợi nhuận của Công ty phần lớn đến từ hoạt động thanh lý cây cao su. Cụ thể, trong khi lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chính của Công ty (bán mủ cao su và xây dựng) năm 2017 chỉ đạt 1,8 tỷ đồng thì hoạt động thanh lý cao su mang về tới hơn 310 tỷ đồng. Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>