Thông tin hội viên

Cao su Sơn La: Nhiều giải pháp đảm bảo thu nhập người lao động

20/05/2016

Trước những khó khăn chung của ngành cao su, Công ty CP Cao su Sơn La đã thực hiện nhiều giải pháp bảo đảm việc làm, thu nhập và đời sống cho CBCN và người dân tham gia góp đất trồng cao su.


 Công ty CPCS Sơn La cho công nhân vay vốn phát triển nuôi bò nhốt chuồng.
Công ty đã chủ động tìm kiếm đối tác hợp tác để trồng xen canh, điều động công nhân khu vực ít việc sang những đội nhiều việc hơn. Đồng thời, thực hiện tốt công tác đào tạo tập huấn cho công nhân. Năm 2015, với tổng kinh phí trên 1,6 tỷ đồng, Công ty đã hợp đồng với Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su, Trung tâm Nghiên cứu phát triển cao su tiểu điền, Trường Cao đẳng Sơn La tổ chức tập huấn về bảo vệ thực vật, khai thác mủ cao su, trồng xen cây ngắn ngày; tập huấn tái canh trồng mới, kỹ thuật bón phân thúc, tủ ẩm… cho trên 1.000 CBCN.
Để tạo thêm việc làm và thu nhập cho người lao động, những năm qua Công ty đã cho 1.201 hộ ứng số tiền gần 6,8 tỷ đồng mua 1.201 con bò giống để nuôi nhốt chuồng và trồng cỏ, đến nay đã sinh sản được 830 con, diện tích trồng xen 2.653 ha, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo ở các bản trồng cao su.
Năm 2016, dự kiến Công ty sẽ đưa vào khai thác 250 ha cao su với 18.750 công, năm 2017 khai thác 1.200 ha, 84.000 công và tăng dần trong những năm tiếp theo. Năm 2017, bắt đầu thi công xây dựng nhà máy chế biến mủ cao su, đầu năm 2018 sẽ hoàn thiện đưa vào sử dụng, cùng với các chính sách hỗ trợ sản xuất của địa phương, đây là những tín hiệu đáng mừng, góp phần ổn định việc làm và nâng cao thu nhập cho người trồng cao su ở Sơn La.


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>