Thông tin hội viên

SRI TRANG INDOCHINA – CÔNG TY TNHH SRI TRANG INDOCHINA (VIỆT NAM)

07/07/2015
Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên

 

Hoạt động chính: Xuất khẩu

Địa chỉ: P 701 A, lầu 7, tòa nhà Vietnam Business Center, 57 – 59 Hồ Tùng Mậu, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.3821 6869
Fax: 028.3821 6877
Email: stvadmin@sritranggroup.com
Website: www.sritranggroup.com
Thủ trưởng: Ông Thapakorn Jaranayothin – Giám đốc
Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên
Hoạt động chính: Xuất khẩu
Sản phẩm chính: Các hàng hóa có mã số HS 4001.10, 4001.21, 4001.22, 4001.29
Quy mô lao động: 3 người
Thị trường chính: Trung Quốc, Ấn Độ
Người liên hệ: Ông Thapakorn Jaranayothin – Giám đốc
Email: thapakornt@sritranggroup.com

 Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>