Thông tin hội viên

TÂY NINH TNXP - CÔNG TY TNHH MTV THANH NIÊN XUNG PHONG TÂY NINH

07/07/2015
Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên

 

Hoạt động chính: Trồng – Kinh doanh

Địa chỉ: 207 đường 30/4, phường 2, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại: 0276.3821 202
Fax: 0276.3812 960
Email: congtythanhnienxungphong@gmail.com
Thủ trưởng: Ông Nguyễn Anh Huy – Giám đốc
Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên
Hoạt động chính: Trồng – Kinh doanh
Sản phẩm chính: Latex
Quy mô lao động: 36 người
Tổng doanh thu: 9,86 tỷ VNĐ (2018)
Người liên hệ: Ông Nguyễn Anh Huy – Giám đốc
Điện thoại: 0932 709 739
Email: anhhuytnxptn@gmail.com


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>