Thông tin hội viên

THIỆN HƯNG HỢP TÁC XÃ – HỢP TÁC XÃ THIỆN HƯNG

07/07/2015
Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên

 

Hoạt động chính: Sơ chế

Địa chỉ: Ấp 2, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước
Điện thoại: 0271.3557 455, 0271.3556 556
Fax: 0271.3556 557
Email: benxebudop@yahoo.com
Thủ trưởng: Ông Nguyễn Văn Rạng – Chủ nhiệm Hợp tác xã
Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên
Hoạt động chính: Sơ chế
Sản phẩm chính: Cao su thiên nhiên

 

Người liên hệ: Ông Nguyễn Văn Rạng – Chủ nhiệm Hợp tác xã

 Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>