Thông tin hội viên

VISORUTEX - XÍ NGHIỆP LIÊN DOANH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ SẢN XUẤT THỰC NGHIỆM CAO SU VIỆT XÔ VISORUTEX

07/07/2015
Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên – Sản phẩm cao su

 

Hoạt động chính: Trồng – Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu cao su thiên nhiên

Tên viết tắt: XNLD VISORUTEX
Địa chỉ: 8 Trần Quý Khoách, phường Tân Định, quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.3526 7518
Fax: 028.3526 7486
Email: visorutex@gmail.com
Website: www.visorutex.fm.alibaba.com
Thủ trưởng: Ông Shimanovskiy R.N – Tổng Giám đốc
Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên – Sản phẩm cao su
Hoạt động chính: Trồng – Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu cao su thiên nhiên
Sản phẩm chính: SVR 3L, SVR 5, SVR 10, SVR 20, SVR CV60
Quy mô lao động: 376 người
Thị trường chính: Nga, Ukraine, Trung Quốc, Malaysia, Úc, Thái Lan
Người liên hệ: Ông Đặng Hoài Nam – Trưởng phòng Kinh doanh
Điện thoại: 0903 969 353 
Email: namdanghoai@gmail.com


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>