Thông tin hội viên

THỐNG NHẤT TRC - CÔNG TY CP CAO SU THỐNG NHẤT

07/07/2015
Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên

 

Hoạt động chính: Trồng – Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu

Tên viết tắt: TRC
Địa chỉ: 256, đường 27/4, phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Địa chỉ nhà máy: Nhà máy: ấp 3B, xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại: 0254.3823 119, 0254.2219 931
Fax: 0254.3823 120, 0254.3784 238
Email: minhtri19972003@gmail.com, caosuthongnhatbrvt@gmail.com
Website: www.trcbrvt.com.vn
Thủ trưởng: Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường – Chủ tịch HĐQT
Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên
Hoạt động chính: Trồng – Sơ chế – Kinh doanh
Sản phẩm chính: SVR 3L
Quy mô lao động: 330 người
Tổng doanh thu: 102,94 tỷ VNĐ (2018)
Người liên hệ: Bà Đoàn Thị Kim Hạnh – Phụ trách kinh doanh
Điện thoại: 0919 969 099
Email: kimhanhbr@gmail.com
Các danh hiệu: ISO 9001:2015; ISO 14001:2015, TCVN 3769:2016
 


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>