Thông tin hội viên

Y TẾ CAO SU – TRUNG TÂM Y TẾ CAO SU

07/07/2015
Lĩnh vực chính: Dịch vụ – Hỗ trợ

 

Hoạt động chính: Y tế

Tên viết tắt: RMC
Địa chỉ: 410 Trường Chinh, phường 13, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.3812 1366
Fax: 028.3812 1663
Email: vanphongytcs@gmail.com, ttytnganhcaosu@yahoo.com.vn
Thủ trưởng: Ông Lê Quốc Chính – Giám đốc
Lĩnh vực chính: Dịch vụ – Hỗ trợ
Hoạt động chính: Y tế
Sản phẩm chính: Khám chữa bệnh, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động trong ngành cao su và ngành khác; khám sức khỏe tuyển dụng, khám sức khỏe lái xe; đo và kiểm tra môi trường lao động

 

Người liên hệ: Ông Lê Quốc Chính – Giám đốc

 Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>