Tin tức >> Chính sách có liên quan

Kiến nghị về Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ thanh lý vườn cây cao su

22/06/2016

 Theo Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế (TNDN) và sửa đổi bổ sung Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế TNDN, tại điểm 3a, khoản 5 điều 11 quy định: “Thuế suất 15% đối với thu nhập của doanh nghiệp từ trồng trọt, chăn nuôi, chế biến trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản ở địa bàn không thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.


 Chính sách này là một khích lệ rất lớn cho doanh nghiệp trồng và chế biến cao su thiên nhiên trong tình hình khó khăn chung của ngành.

Tuy nhiên, cũng tại Thông tư này, tại mục a, khoản 1 điều 6 quy định: “Thu nhập miễn thuế tại Khoản này bao gồm cả thu nhập từ thanh lý các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng (trừ thanh lý vườn cây cao su), thu nhập từ việc bán phế liệu phế phẩm liên quan đến các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản”. Theo đó, thu nhập từ việc bángỗ cao su thanh lý vẫn phải chịu mức thuế thu nhập hiện hành là 22%.
Trước tình hình thực tế không thuận lợi của ngành cao su do giá mủ cao su sụt giảm, sau khi tổng hợp các kiến nghị của Hội viên, Hiệp hội Cao su Việt Nam đã gửi văn bản số 172/HHCS ngày 16/6/2016 đến Bộ Tài chính để phản ánh các khó khăn vướng mắc hiện nay đồng thời kiến nghị Bộ Tài chính xem xét và chấp thuận áp dụng chính sách thuế đối với thu nhập từ thanh lý vườn cây cao su thuộc đối tượng miễn thuế TNDN (điều chỉnh mục a) Khoản 1 Điều 6 Thông tư 96/2015/TT-BTC theo hướng bỏ việc loại trừ thanh lý vườn cây cao su) để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp cao su. Hiệp hội cũng gửi văn bản kiến nghị tương tự đến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
Các Hội viên, doanh nghiệp có thể tham khảo Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính trên trang web của Hiệp hội www.vra.com.vn, mục Thông tin > Văn bản pháp quy và văn bản số 172/HHCS ngày 16/6/2016 của Hiệp hội Cao su VN tại mục Hoạt động > Góp ý VB pháp luật và kiến nghị.
Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam (Ngọc Thu)  


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>