Tin tức >> Chính sách có liên quan

Thủ tướng đồng ý đề xuất tiếp tục gia hạn tiền nộp thuế, thuê đất năm 2021

08/03/2021

Thông tin từ Văn phòng Chính phủ cho biết, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý đề nghị xây dựng Nghị định quy định việc gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong năm 2021 như đề xuất của Bộ Tài chính.


Ngày 04/3/2021, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có ý kiến đồng ý đề nghị xây dựng Dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong năm 2021 như đề xuất của Bộ Tài chính. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính trình Dự thảo Nghị định trước ngày 20/3.

Theo Bộ Tài chính, năm 2020, ngành Thuế đã tiếp nhận gần 185.000 giấy đề nghị gia hạn tiền nộp thuế của các tổ chức cá nhân, qua đó thực hiện gia hạn nộp trên 87,3 nghìn tỷ đồng tiền thuế các loại và tiền thuêđất. Ngoài ra, còn có 14 doanh nghip sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước được gia hạn nộp trên 20 nghìn tỷ đồng tiền thuế tiêu thụ đ̆c biệt… Nguồn vốn này đã hỗ trợ nhiều doanh nghip, hộ kinh doanh cân đối được tài chính để duy trì hoạt đ̂ng sản xuất, kinh doanh.
Trước những diễn biến của dịch Covid-19, Bộ Tài chính đã nghiên cu phương án tiếp tục gia hạn nộp thuế, tiền thuêđất; Rà soát li các chính sách v tài khóa trong đó có các chính sách v min gim thuế cho các doanh nghip nhằm phục hồi kinh tế trong thời gian tới. Bên cạnh đảm bảo thu chi ngân sách nhà nước thì nhiệm vụ chi đầu tư phát triển, tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển, tạo dư địa cho chính sách tài khóa cũng như nuôi dưỡng nguồn thu trong thời gian tới là hết sức quan trọng. Không chỉ tiếp tục xem xét gia hạn, Bộ Tài chính còn tính đến phương án mở rộng đối tưởng được giãn, hoãn nộp thuế trong năm 2021. Theo đó, các tổ chức, cá nhân hoạt đ̂ng trong những lĩnh vực như xuất bản, điện ảnh, phát thanh truyền hình, lập trình máy vi tính hay dịch vụ tư vấnđang được đánh giá mức đ̂ ảnh hưởng bởi dịch bệnh để xem xét bổ sung vào danh sách cho gia hạn nộp thuế.
Bộ Tài chính đã gửi tờ trình trình Chính phủ phê duyệt chủ trương xây dựng nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Tại tờ trình, Bộ Tài chính đã kiến nghị Chính phủ gia hạn cho doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng là 5 tháng. Ngân sách dự kiến giảm 68.800 tỷ đồng vào những tháng gia hạn nhưng không ảnh hưởng cân đối ngân sách nhà nước cả năm 2021. Thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của 2 quý đầu năm cũng được đề nghị gia hạn 3 tháng, áp dụng cho một số doanh nghiệp thuộc diện hỗ trợ. Ước tính số thuế khoảng 40.500 tỷ đồng. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong ngành, lĩnh vực nhất định cũng được gia hạn VAT và thuế thu nhập cá nhân phát sinh phải nộp của năm 2021 với số thuế dự kiến là 1.300 tỷ đồng.
Với tiền thuê đất, Bộ đề nghị gia hạn với số tiền phải nộp kỳ đầu năm 2021 với một số đối tượng, con số ước khoảng 4.400 tỷ đồng. Tổng số tiền dự kiến được hoãn, giãn nộp thuế theo phương án đưa ra dự kiến là 115.000 tỷ đồng. Số thu ngân sách của năm 2021 không bị ảnh hưởng vì người nộp thuế vẫn phải hoàn thành nghĩa vụ thuế vào cuối năm 2021.


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>