Tin tức

Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa: Vượt khó, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất

13/01/2016

 Mặc dù năm 2015 ngành cao su tiếp tục gặp nhiều khó khăn do giá mủ cao su trên thị trường giảm mạnh nhưng Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (CTCPCSPH) vẫn đoàn kết vượt qua khó khăn, hoàn thành kế hoạch sản lượng và chăm lo chu đáo đời sống người lao động.


 Đoàn kết hoàn thành nhiệm vụ

Ông Lê Phi Hùng – Tổng Giám đốc CTCPCSPH – cho biết, năm 2015 giá mủ cao su xuống thấp nhưng bằng nhiều giải pháp đồng bộ cùng với sự đoàn kết của tập thể, cán bộ, công nhân viên Công ty trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất nên đơn vị vẫn đạt kế hoạch đề ra. Về sản lượng, Công ty đã khai thác được 18.355 tấn mủ quy khô, đạt 104% kế hoạch năm; thu mua 11.100 tấn; chế biến 29.034 tấn mủ các loại; tiêu thụ 28.621 tấn mủ thành phẩm. Với giá bán bình quân 31,45 triệu đồng/tấn, năm qua Công ty có tổng doanh thu 1.097 tỷ đồng; trích nộp ngân sách Nhà nước hơn 120 tỷ đồng; lợi nhuận đạt trên 150 tỷ đồng.
Theo ông Hùng, năm 2015, trong điều kiện giá mủ cao su tiếp tục xuống thấp, toàn Công ty đã ra sức tiết kiệm mọi chi phí trong hội họp, chăm sóc vườn cây, vận chuyển và những chi phí khác không cần thiết. Song song đó, các phong trào tiết tiệm chi phí đã được Đảng ủy, Công đoàn Công ty phát động rộng khắp trong cán bộ, nhân viên, người lao động. Nhờ đó, Công ty vẫn bảo đảm các chính sách cho người lao động với mức thu nhập bình quân đạt 6 triệu đồng/người/tháng.
Một trong những giải pháp CTCPCSPH thực hiện hiệu quả trong năm 2015 là đã phát huy vai trò tuyên truyền, giáo dục cho công nhân lao động (CNLĐ) bám vườn, bám việc, vì khu vực Phú Giáo ngày càng có nhiều công ty hoạt động, công nhân dễ dao động và chuyển sang các công ty này làm việc. Bên cạnh đó, Công ty đã thực hiện chuyển từ chế độ cạo D3 sang  D4 để bảo đảm năng suất vườn cây, bảo đảm nhiệm vụ sản xuất. Nhờ vậy, những khó khăn nêu trên Công ty đều đã vượt qua, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất và bảo đảm cho CNLĐ có nguồn thu nhập ổn định.
Nhiều giải pháp ổn định sản xuất
Xác định những khó khăn chung của ngành, trong năm 2016 CTCPCSPH tiếp tục tập trung tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cho CNLĐ bám việc; đồng thời phát động phong trào thi đua, thực hiện tốt chế độ, chính sách cho CNLĐ góp phần để Công ty hoàn thành kế hoạch năm 2016.
Ông Hùng khẳng định, trong năm 2016, để hạ giá thành sản phẩm, Công ty sẽ thực hiện những giải pháp đồng bộ trong tiết kiệm chi phí chăm sóc và vận chuyển; song song đó nâng cao công tác chăm lo cho đời sống CNLĐ trực tiếp sản xuất. Công ty sẽ vận động CNLĐ tham gia các phong trào thi đua lao động sản xuất giỏi nhằm nâng cao sản lượng, chất lượng trong từng nông trường, từng bộ phận.
Trong năm nay, Công ty cũng sẽ tổ chức nhiều lớp học cho CNLĐ nâng cao tay nghề; phát động nhiều chương trình sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm giúp cho CNLĐ phát triển toàn diện. Bên cạnh đó, đơn vị sẽ linh hoạt trước những khó khăn, tiết kiệm các chi phí không cần thiết trong mua sắm trang thiết bị, chi phí chăm sóc, vận chuyển nhằm mục đích chăm lo tốt nhất cho người lao động.


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>