Tin tức

Quý IV/2016 mới xem xét điều chỉnh kế hoạch sản lượng

05/09/2016

 VRG (Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) chỉ xem xét điều chỉnh kế hoạch sản lượng của các đơn vị vào quý IV/2016 trên cơ sở đánh giá đầy đủ, cụ thể các nguyên nhân liên quan của từng đơn vị.


 

Ảnh: Nguyễn Ngọc Hải
Đến ngày 22/8/2016, toàn VRG đã khai thác gần 110.000 tấn mủ, đạt 45% kế hoạch năm, thấp hơn cùng kỳ năm trước 9.100 tấn. Sản lượng thu mua đạt xấp xỉ 33.000 tấn, đạt gần 55% kế hoạch năm, nhiều hơn 2.500 tấn so với cùng kỳ năm trước.
Hiện nay, thời tiết đang diễn biến bất lợi, nhất là mưa bão đang vào mùa cao điểm, ảnh hưởng đến công tác khai thác. Trước tình hình trên, lãnh đạo VRG yêu cầu các công ty cao su tiếp tục nỗ lực cao để hoàn thành kế hoạch sản lượng VRG giao. VRG chỉ xem xét điều chỉnh kế hoạch sản lượng của các đơn vị vào quý IV/2016 trên cơ sở đánh giá đầy đủ, cụ thể các nguyên nhân liên quan của từng đơn vị.
VRG cũng giao Ban Kế hoạch Đầu tư và Ban Quản lý Kỹ thuật VRG tổ chức rà soát, đánh giá, rút kinh nghiệm để đảm bảo công tác giao kế hoạch sản lượng hàng năm cho các công ty sát với thực tiễn vườn cây, thực trạng quản lý và tình hình lao động tại mỗi đơn vị.
Về tiêu thụ, VRG chỉ đạo các công ty cao su khai thác đến đâu, tiêu thụ hết đến đó. Đồng thời có giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu đồng bộ, đẩy mạnh công tác tiếp thị, duy trì khách hàng truyền thống và tích cực tìm kiếm khách hàng mới.


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>