Tin tức >> Tin cao su ngoài nước

IRSG: Mời tham gia gửi báo cáo nghiên cứu kinh tế liên quan đến cao su - #IRSGforResearch

05/08/2019

#IRSGforResearch là lời kêu gọi của Tổ chức Nghiên cứu Cao su quốc tế (IRSG) về việc gửi báo cáo nghiên cứu kinh tế liên quan đến cao su. Giải thưởng này nhằm mục đích thúc đẩy nghiên cứu sâu hơn về vấn đề mới nổi trong ngành cao su toàn cầu.


 

Cụ thể hơn, #IRSGforResearch tìm cách để đạt được các mục tiêu sau:
-      Thúc đẩy nghiên cứu kinh tế và xã hội đi sâu về các vấn đề liên quan đến cao su, tập trung vào chủ đề trọng tâm của IRSG.
-      Thu hút các nhà kinh tế và nhà nghiên cứu trẻ vào việc đánh giá các vấn đề kinh tế xã hội ảnh hưởng đến ngành cao su trên toàn cầu.
-      Tạo ra cách tiếp cận sáng tạo để giải quyết các vấn đề liên quan đến phát triển ở các nước sản xuất cao su và sự đóng góp của ngành cao su vào các Mục tiêu phát triển bền vững.
-      Khơi dậy sự thảo luận về chuỗi giá trị cao su bền vững và sự phát triển bền vững của nền kinh tế cao su toàn cầu.
Bài nghiên cứu cần đề cập đến một chủ đề liên quan đến khung bền vững rộng hơn và sự phát triển bền vững của ngành cao su. Một số ý tưởng cho các chủ đề cụ thể có thể bao gồm sự cải thiện đóng góp của nền kinh tế cao su để đạt được các Mục tiêu phát triển bền vững và/hoặc tầm quan trọng của cao su trong phát triển kinh tế xã hội. Các ứng viên có quyền tự do lựa chọn các chủ đề, miễn là có liên quan đến ngành cao su, ưu tiên những báo cáo giải quyết các câu hỏi nghiên cứu nằm trong chủ đề trọng tâm của IRSG.
Chủ đề trọng tâm được IRSG lựa chọn cho năm nay là “Làm thế nào để các hộ cao su tiểu điền có thể đạt được sự phát triển bền vững trong việc canh tác cao su”
Điều kiện dự thi:
#IRSGforResearch dành cho tất cả các nhà kinh tế và nhà nghiên cứu về khoa học xã hội đang trong quá trình hoàn thành Bằng Tiến sĩ hoặc đã hoàn thành bằng cấp trong 5 năm qua và cho thấy sự quan tâm đến lĩnh vực kinh tế cao su.
Ứng viên nên nộp một báo cáo bằng tiếng Anh không quá 15.000 từ.
Hội đồng giám khảo:
Hội đồng giám khảo sẽ bao gồm 2 giáo sư kinh tế, 1 biên tập viên của tạp chí chuyên ngành và 2 chuyên viên cấp cao của IRSG, nhà tài trợ chính, tổ chức nghiên cứu cao su.
Giải thưởng:
Người thắng giải sẽ được nhận 3.000 SGD (tương đương 2.170 USD). Trong trường hợp một báo cáo đồng tác giả, giải thưởng sẽ được phân chia đều. Giấy chứng nhận giải thưởng sẽ được trao cho người thắng giải và báo cáo của người đó sẽ được xuất bản trên các tạp chí chuyên ngành, trang web của IRSG, các kênh truyền thông xã hội và được phổ biến trong các quốc gia thành viên IRSG.
Nhà tài trợ chính:Công ty R1
Thời hạn nộp bài:
Tất cả các báo cáo gửi tới địa chỉ IRSGforResearch@rubberstudy.com trước ngày 13 tháng 12 năm 2019. Bài nộp phải có tệp đính kèm định dạng PDF, trong đó bao gồm:
- Báo cáo nghiên cứu
- Sơ yếu lý lịch của tác giả, ghi rõ: Sự xác định tư cách tác giả hiện tại
- Tổ chức học thuật cấp bằng tiến sĩ và năm (hoặc năm dự kiến) hoàn thành bằng cấp.
- Ngày sinh của tác giả
Kết quả sẽ được công bố vào ngày 02 tháng 3 năm 2020.
Vui lòng lưu ý: Chỉ những báo cáo giải quyết các chủ đề nghiên cứu cụ thể liên quan đến IRSG, mới được Hội đồng giám khảo xem xét.
Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam lược dịch (Thu Hương), nguồn: https://us16.campaign-archive.com/?e=&u=9a27fd207df655a0ecd15a6aa&id=2eb8494581


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>