Tin tức >> Tin cao su trong nước

Cao su Lai Châu vượt khó

29/06/2020

Về tiêu thụ, Công ty linh hoạt theo nhu cầu và giá bán của thị trường tại từng thời điểm. Đồng thời, chủ động tìm kiếm khách hàng, tiêu thụ nhanh.


 

Công nhân Nông trường Nậm Tăm đang tập trung khai thác mủ cao su
Hiện nay, Công ty CP Cao su Lai Châu đang quản lý 6.948,19 ha cao su, trong đó 2.200,65 ha cao su kiến thiết cơ bản, 4.579,87 ha cao su khai thác. Năng suất dự kiến năm 2020 đạt 1,16 tấn mủ quy khô/ha, sản lượng 5.300 tấn.
Những tháng đầu năm, thời tiết nóng ẩm tạo điều kiện cho bệnh phấn trắng phát triển gây hại trên vườn cao su. 100% vườn cây kinh doanh của công ty bị bệnh phấn trắng với cấp độ nặng gây rụng lá, kéo dài thời gian mở cạo làm giảm năng suất và sản lượng khai thác năm 2020.
Cùng với đó, là ảnh hưởng của lốc xoáy kèm mưa đá trên diện rộng gây thiệt hại không nhỏ đến tài sản vườn cây và cơ sở hạ tầng của các nông trường cao su. Ngoài ra, dịch bệnh Covid-19 cũng gây khó khăn cho công tác tiêu thụ sản phẩm mủ cao su.
Ông Nguyễn Hồng Thắng – TGĐ Công ty chia sẻ: “Trong những tháng đầu năm, khi Công ty bắt đầu mở cạo thì bị ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh nên phải tạm hoãn cho người lao động (NLĐ) nghỉ một thời gian dài. Vườn cây kinh doanh đang trong tháng đầu năm khai thác nên năng suất, sản lượng thấp và chi phí sản xuất tăng cao.
Dịch bệnh Covid-19 tác động làm giảm giá bán cao su trên thị trường gây khó khăn cho hoạt động công ty”. Trước tình hình đó, Công ty thực hiện nhiều giải pháp như tiết giảm các chi phí quản lý, chi hành chính.
Đối với lao động gián tiếp sắp xếp, bố trí theo hướng tinh gọn bộ máy, tăng số người làm việc kiêm nhiệm với những vị trí phù hợp; lao động trực tiếp cạo chế độ D4, tạo số cây cạo/phần cạo lên từ 550 – 650 cây/phần cạo nhằm tăng năng suất, thu nhập cho người lao động.
Ngoài ra, Công ty còn khuyến khích NLĐ vào làm công nhân mới ký hợp đồng giao khoán. Về tiêu thụ, Công ty linh hoạt theo nhu cầu và giá bán của thị trường tại từng thời điểm nhằm đạt hiệu quả cao nhất. Đồng thời, chủ động tìm kiếm khách hàng, tiêu thụ nhanh.
Phương Ly, nguồn: http://tapchicaosu.vn/2020/06/22/cao-su-lai-chau-vuot-kho/, ngày 22/6/2020 (VQ trích dẫn)


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>