Tin tức >> Tin cao su trong nước

Thu hồi hơn 1.500 ha đất trồng cao su ở Kon Tum do không phù hợp

16/05/2022

Khoảng 1.500 ha tại huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum do Công ty TNHH MTV Cao su Chư Mom Ray quản lý sẽ được kiểm tra, thu hồi và bồi thường do không phù hợp để trồng cao su.


 Khai thác cao su thanh lý tại tỉnh Kon Tum. Ảnh: T.T

UBND tỉnh Kon Tum vừa yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với đơn vị, địa phương có liên quan kiểm tra, rà roát, đo đạc diện tích đất khoảng 1.500 ha không phù hợp để trồng cao su tại huyện Ia H’Drai do Công ty TNHH MTV Cao su Chư Mom Ray quản lý. Phần diện tích khoảng 139,8 ha tại xã Hòa Bình, TP. Kon Tum do Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum quản lý cũng được yêu cầu kiểm tra, rà soát. Mục tiêu là để thực hiện công tác thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng và bàn giao về cho địa phương và Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 đảm bảo thủ tục pháp lý theo đúng quy định sau khi đã được các đơn vị cung cấp tài liệu bản đồ có liên quan đến diện tích thu hồi.
Để thực hiện được công việc này, UBND tỉnh Kon Tum đề nghị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) chỉ đạo Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum chủ trì, phối hợp cơ quan chuyên môn, địa phương có liên quan của tỉnh trong việc cung cấp tài liệu, bản đồ để lập thủ tục thu hồi đất với diện tích khoảng 139,8 ha tại xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum để bàn giao cho Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 đảm bảo tiến độ và theo đúng quy định; chỉ đạo Công ty TNHH MTV Cao su Chư Mom Ray cung cấp tài liệu bản đồ cho các đơn vị, địa phương có liên quan của tỉnh Kon Tum để tổ chức rà soát, đo đạc, thu hồi diện tích khoảng 1.500 ha không phù hợp để trồng cao su tại huyện Ia H’Drai theo quy định và giải quyết các vướng mắc khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.
UBND tỉnh Kon Tum đề nghị VRG chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tiếp tục nghiên cứu, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của tỉnh trong việc triển khai đầu tư các dự án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, dự án đầu tư khu dân cư, dự án đầu tư nhà máy chế biến mủ cao su và các dự án khác trên diện tích đất trồng cao su trên địa bàn tỉnh Kon Tum.Cơ chế phối hợp giữa UBND tỉnh Kon Tum và VRG cũng đang được đề xuất để triển khai thực hiện phương án sản xuất khoán và liên kết khoán tại Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum.


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>