Thông tin hội viên

Cao su Nam Giang – Quảng Nam đưa 413 ha cao su vào khai thác

20/05/2016

Ngày 07/5/2016, tại Nông trường Cao su (NTCS) Chà Val, Công ty TNHH MTV Cao su Nam Giang – Quảng Nam tổ chức lễ ra quân thu hoạch mủ cao su năm 2016.


Tính đến cuối năm 2015 tổng diện tích cao su toàn công ty hơn 4.753 ha. Năm 2016, Công ty Nam Giang – Quảng Nam đưa 347 ha cao su vào khai thác với sản lượng kế hoạch là 200 tấn. Như vậy, sau 2 năm đưa vào mở cạo, diện tích cao su kinh doanh của Công ty là hơn 413 ha.

Trước mùa cạo 2016, Công ty đã tiến hành sắp xếp lại lao động, phân chia vườn cây hợp lý, trang bị các loại vật tư, đảm bảo chất lượng và tạo điều kiện thuận lợi để công nhân bước vào vụ thu hoạch với quyết tâm cao nhất là hoàn thành kế hoạch sản lượng về đích trước thời gian 30 ngày.
2015 là năm đầu tiên Công ty TNHH MTV Cao su Nam Giang – Quảng Nam có vườn cây đưa vào khai thác. Đây là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ công ty lần thứ II. Đến cuối năm 2015, Công ty đã phát triển được 4.571 ha; trong đó diện tích cao su kiến thiết cơ bản là 4.553 ha; trồng mới trong năm 18 ha.
Thực hiện chủ trương tiết giảm suất đầu tư, Công ty quyết liệt chỉ đạo tập trung cho việc tiết giảm. Những chi phí không cần thiết phải giảm nhằm đảm bảo sản xuất có hiệu quả. Công ty tiết giảm được vốn đầu tư, riêng vườn cây trồng năm 2008 đến năm 2016 khi đưa vào khai thác thì suất đầu tư nông nghiệp bình quân còn hơn 86 triệu đồng/ha.
Lãnh đạo địa phương, CB.CNVC-LĐ công ty và khách mời về dự lễ ra quân
Năm 2015, thu nhập bình quân của toàn thể CB CNV-LĐ Công ty gần 2,2 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh thu nhập từ lương, công nhân và hộ nhận khoán đã sử dụng diện tích đất giữa 2 hàng cao su để trồng xen các cây nông nghiệp ngắn ngày như lúa, đậu, bắp, dứa… tăng thêm thu nhập.
Đặc biệt, tại một số thôn ở xã ANông, Lăng thuộc NTCS Tây Giang, công nhân và hộ nhận khoán trồng xen cây hoa màu giữa 2 hàng cao su thu nhập thêm trên 10 triệu đồng/ha.
Huỳnh Dân – Đức Hiến, nguồn: http://tapchicaosu.vn/tin-tuc/thoi-su-trong-nganh/cao-su-nam-giang-quang-nam-dua-413-ha-cao-su-vao-khai-thac.html, ngày 10/5/2016 (Thanh Danh trích dẫn)


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>