Tin tức >> Chính sách có liên quan

Ban hành Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định RCEP

28/02/2022

Ngày 18/02/2022, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 05/2022/TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).


Theo đó, ban hành kèm Thông tư 05/2022/TT-BCT các phụ lục quy định về chứng nhận và kiểm tra xuất xứ hàng hóa tại Việt Nam bao gồm:

- Phụ lục I: Quy tắc cụ thể mặt hàng.
- Phụ lục II: Danh mục thông tin tối thiểu của chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa.
- Phụ lục III: Mẫu C/O mẫu RCEP xuất khẩu và mẫu Tờ khai bổ sung C/O.
- Phụ lục IV: Danh mục hàng hóa áp dụng khác biệt thuế có điều kiện.
Danh mục cơ quan, tổ chức cấp C/O mẫu RCEP của Việt Nam được cập nhật trên Hệ thống quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử của Bộ Công thương tại địa chỉ https://ecosys.gov.vn. Các cơ quan, tổ chức cấp C/O mẫu RCEP của Việt Nam đăng ký mẫu con dấu, chữ ký và cập nhật các mẫu con dấu, chữ ký này theo hướng dãn của Bộ Công Thương.
Xem chi tiết tại Thông tư 05/2022/TT-BCT, có hiệu lực kể từ ngày 04/4/2022.


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>