Tin tức >> Chính sách có liên quan

Quy định về nộp chứng từ hải quan xử lý ách tắc hàng hóa do COVID-19

04/01/2022

Ngày 24/12/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 121/2021/TT-BTC về thủ tục hải quan hàng hóa nhập khẩu phục vụ phòng, chống COVID-19, nộp chứng từ hồ sơ hải quan và kiểm tra thực tế hàng hóa bối cảnh COVID-19. 


Theo đó, điều kiện để người khai hải quan nộp chứng từ thuộc hồ sơ hải quan để giải quyết ách tắc hàng hóa khi thông quan trong bối cảnh dịch COVID-19 như sau:

- Người khai hải quan hoặc Chi cục hải quan có địa chỉ thuộc khu vực giãn cách, cách ly hoặc phong tỏa theo thông báo của cơ quan có thẩm quyền để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.
- Thời gian phát sinh việc nộp chứng từ thuộc hồ sơ hải quan trong thời gian công bố của cơ quan có thẩm quyền về việc thực hiện các biện pháp giãn cách, cách ly hoặc phong tỏa.
Ngoài ra, Thông tư 121/2021 cũng quy định thời hạn nộp chứng từ:
- Người khai hải quan nộp bổ sung chứng từ bản giấy trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng ký từ khai hải quan.
Trường hợp bất khả kháng kéo dài thêm 05 ngày làm việc kể từ khi hết thời hạn giãn cách, cách ly hoặc phong tỏa theo thông báo của cơ quan có thẩm quyền.
- Quá thời hạn, người khai hải quan bị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật về hải quan.
Thông tư 121/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 24/12/2021.


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>