Tin tức >> Chính sách có liên quan

Hiệp định RCEP chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2022

22/11/2021

Ngày 16/11/2021, Bộ Công Thương có Công văn 7268/BCT-ĐB thông báo thời điểm có hiệu lực của Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (Hiệp định RCEP). 


Theo quy định của Hiệp định RCEP, Hiệp định sẽ chính thức có hiệu lực sau 60 ngày kể từ thời điểm: Có ít nhất 06 nước ASEAN và 03 nước đối tác hoàn tất thủ tục phê duyệt/phê chuẩn Hiệp định và nộp lưu chiểu cho Tổng Thư ký ASEAN. Đến ngày 02/11/2021, đã có 06 nước ASEAN, trong đó có Việt Nam và 04 nước đối tác là Trung Quốc, Nhật Bản, Australia và New Zealand nộp lưu chiểu văn kiện phê duyệt/phê chuẩn Hiệp định RCEP của mình cho Tổng Thư ký ASEAN.

Như vậy, Hiệp định RCEP sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2022. Hiệp định RCEP là hiệp định thương mại tự do được 10 nước ASEAN và 05 nước đối tác (gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Australia và New Zealand) ký kết vào ngày 15/11/2020.
Công văn 7268/BCT-ĐB ban hành ngày 16/11/2021.


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>