Tin tức >> Chính sách có liên quan

Sẽ giảm thời gian chờ làm TTHC về thuế tại Bộ phận Một cửa

29/11/2021

Đây là nội dung tại Quyết định 1652/QĐ-TCT ngày 23/11/2021 thực hiện Quyết định 468/QĐ-TTg về Đề án đổi mới thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).


Theo đó, nhằm đổi mới thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết TTHC, Tổng cục Thuế đặt mục tiêu năm 2022 như sau:
- Hoàn thành việc số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Thuế để đảm bảo kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử.
- Tối thiểu 30% người nộp thuế khi thực hiện TTHC thuế không phải cung cấp lại:
+ Các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công thủ tục hành chính (trước đó).
+ Hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đó đã được cơ quan nhà nước khác sẵn sàng chia sẻ và đáp ứng được yêu cầu.
- Giảm thời gian chờ đợi của người dân, doanh nghiệp tại Bộ phận Một cửa xuống trung bình còn tối đa 30 phút/01 lần đến giao dịch.
Quyết định 1652/QĐ-TCT có hiệu lực từ ngày 23/11/2021.


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>