Tin tức >> Tin cao su ngoài nước

Ấn Độ đồng loạt giảm nhập khẩu cao su từ các thị trường chính

04/01/2021

Indonesia, Hàn Quốc, Singapore, Việt Nam và Thái Lan là 5 thị trường lớn nhất cung cấp cao su cho Ấn Độ, tuy nhiên nhập khẩu cao su từ các thị trường này đều sụt giảm mạnh cả về lượng và trị giá.


Cục Xuất Nhập khẩu (Bộ Công Thương) dẫn số liệu thống kê của Bộ Thương mại Ấn Độ cho biết trong 9 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu cao su (mã HS: 4001, 4002, 4003, 4005) của Ấn Độ đạt 614.250 tấn, trị giá 987,97 triệu USD, giảm 22,3% về lượng và giảm 30,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019.

Indonesia, Hàn Quốc, Singapore, Việt Nam và Thái Lan là 5 thị trường lớn nhất cung cấp cao su cho Ấn Độ, tuy nhiên nhập khẩu cao su từ các thị trường này đều sụt giảm mạnh cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2019. Trong 9 tháng đầu năm 2020, Việt Nam là thị trường lớn thứ 4 cung cấp cao su cho Ấn Độ với 47,2 nghìn tấn, trị giá 68,73 triệu USD, giảm 52,5% về lượng và giảm gần 54% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019. Thị phần cao su của Việt Nam trong tổng nhập khẩu cao su của Ấn Độ cũng giảm từ 12,58% trong 9 tháng đầu năm 2019, xuống còn 7,68% trong 9 tháng đầu năm 2020.
Thị trường cung cấp cao su cho Ấn Độ trong tháng 9 và 9 tháng năm 2020
Nguồn: Bộ Công Thương/Bộ Thương mại Ấn Độ
Về cơ cấu mặt hàng, nhập khẩu cao su thiên nhiên (mã HS: 4001) của Ấn Độ đạt 271.250 tấn, trị giá 391,61 triệu USD, giảm 27,8% về lượng và giảm 31,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019. Trong 9 tháng đầu năm 2020, Việt Nam là thị trường lớn thứ 2 cung cấp cao su thiên nhiên cho Ấn Độ với 46.880 tấn, trị giá 68,17 triệu USD, giảm 52,7% về lượng và giảm hơn 54% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019. Thị phần cao su thiên nhiên của Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Ấn Độ cũng giảm từ 26,38% trong 9 tháng đầu năm 2019 xuống còn 17,27% trong 9 tháng đầu năm 2020. Cơ cấu thị trường chính cung cấp cao su thiên nhiên cho Ấn Độ trong 9 tháng đầu năm 2020 có sự thay đổi khi thị phần cao su của Việt Nam, Malaysia và Thái Lan trong tổng nhập khẩu của Ấn Độ giảm, trong khi thị phần của Indonesia, Bờ Biển Ngà và Singapore lại tăng.
Cùng thời gian, Ấn Độ cũng giảm nhập khẩu mặt hàng cao su tổng hợp (mã HS: 4002), với 279.640 tấn, trị giá 491,45 triệu USD, giảm 18,5% về lượng và giảm 31,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019, trong đó Hàn Quốc, Nga, Singapore, Nhật Bản và Mỹ là 5 thị trường lớn nhất cung cấp cao su tổng hợp cho Ấn Độ. Cơ cấu thị trường cung cấp cao su tổng hợp chính cho Ấn Độ trong 9 tháng đầu năm 2020 có sự thay đổi khi thị phần cao su tổng hợp của Nga trong tổng nhập khẩu của Ấn Độ giảm, trong khi thị phần của Hàn Quốc, Singapore, Nhật Bản, Mỹ tăng. Thị phần cao su tổng hợp Việt Nam chỉ chiếm 0,1% trong tổng nhập khẩu cao su tổng hợp của Ấn Độ.


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>