Tin tức >> Tin cao su trong nước

Nâng cao chất lượng cao su chế biến năm 2022

11/04/2022

Nhằm đảm bảo yêu cầu chất lượng cao su chế biển năm 2022, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) yêu cầu các công ty cao su thành viên hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng, tăng cường hiệu quả hoạt động của hệ thống quản lý chất lượng; rà soát quy chế quản lý, bổ sung yêu cầu kiểm soát đảm bảo kiểm soát tốt nguồn nguyên liệu, quá trình chế biến, thành phẩm, lưu trữ, xuất kho và đảm bảo chất lượng đến khách hàng tiêu thụ.


 

Ảnh: Vũ Phong

Ngoài ra, công ty thành viên cần tăng cường quản lý, kiểm soát chất lượng sản phẩm chế biến từ nguồn nguyên liệu cao su thu mua nhằm bảo vệ uy tín chất lượng của đơn vị, và thương hiệu cao su của Tập đoàn.
Xây dựng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng phù hợp ISO 9001:2015, ISO/IEC 17025:2017 theo yêu cầu công văn số 2169/CSVN-CN ngày 08/7/2021. Đối với sản phẩm cao su ly tâm: Quản lý chất lượng sản phẩm cao su ly tâm cô đặc đạt tiêu chuẩn TCCS 114:2020, TCVN 6314:2013 và yêu cầu chất lượng từ khách hàng; không sử dụng TMTD bảo quản nguyên liệu và H2SO4 đánh đông mủ skim; có giải pháp quy hoạch, kiểm soát chất lượng nguyên liệu cao su thu mua, bổ sung nguồn nguyên liệu sản xuất cao su ly tâm.
Đối với sản phẩm cao su RSS: Tiếp tục cải thiện chất lượng ngoại quan tờ mủ, hỉnh thức đóng gói; lấy mẫu, kiểm phẩm đầy đủ các chỉ tiêu cơ lý, hóa lý theo yêu cầu của Tập đoàn; đánh giá, cải thiện chất lượng đảm bảo sản phẩm chế biến đạt tiêu chuẩn chất lượng cao su thương hiệu VRG và tiêu chuẩn TCCS 104:2017.
Đối với sản phẩm cao su cốm (SVR, CSR): Tăng cường kiểm soát chất lượng ngoại quan sản phẩm; lấy mẫu, kiểm tra chất lượng toàn bộ sản phẩm chế biến đúng quy định; quản lý, cải thiện chất lượng sản phẩm đạt TCCS 112:2022 đạt > 98%. Đề nghị thực hiện kiểm tra và đánh giá chỉ tiêu độ nhớt Mooney của các cấp hạng L, 3L, 10. Trường hợp đơn vị không có thiết bị kiểm tra chỉ tiêu độ nhớt Mooney, đề nghị gửi mẫu về các phòng quản lý chất lượng của các công ty thuộc Tập đoàn hoặc Viện NCCSVN để thực hiện; cải thiện độ đồng đều, ổn định chất lượng sản phẩm, giảm tỉ lệ sản phẩm rớt hạng TCVN 3769.
Tăng tỉ lệ sản phẩm đạt chất lượng theo yêu cầu trong công văn số 122/CSVN-CN ngày 19/01/2021 về tiêu chuẩn chất lượng cao su thương hiệu VRG, sẵn sàng thực hiện đạt/vượt kế hoạch sản xuất tiêu thụ sản phẩm cao su thương hiệu VRG năm 2022 theo Quyết định số 07/QĐ-HĐQTCSVN ngày 19/01/2022 của HĐQT VRG – Công ty cổ phần.


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>