Hoạt động >> Góp ý VB pháp luật và kiến nghị

Góp ý các dự thảo chính sách và đề xuất, kiến nghị với các Bộ ngành (tháng 9/2015)

19/01/2016

 Trong tháng 9 năm 2015, Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam đã tham gia góp ýcác dự thảo chính sách và đề xuất, kiến nghị với các Bộ ngành liên quan một số nội dung như sau:


 -         Đề xuất với Cục Chế biến Nông lâm thủy sản và Nghề muối các biện pháp thúc đẩy xuất khẩu (văn bản số 279/HHCS ngày 11/9/2015);

-         Góp ý sửa đổi bổ sung Danh mục hài hòa mô tả và mã số hàng hóa XNK ASEAN 2012 - AHTN 2012 (Chuẩn bị phiên họp 8 Nhóm đặc trách Danh mục AHTN), gửi Tổng cục Hải quan – Bộ Tài chính (văn bản số 290/HHCS ngày 17/9/2015);
-         Kiến nghị về thuế GTGT trong Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế - Luật này sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2016, đã gửi Bộ Tài chính và Bộ NN&PTNT (văn bản số 293/HHCS ngày 21/9/2015);
-         Trả lời về Cảnh báo đối với quy định cao su tự nhiên của Trung Quốc, đã gửi Bộ Khoa học - Công nghệ, Bộ Công Thương và Phòng Thương mại & Công nghiệp VN – VCCI (văn bản số 296/HHCS ngày 23/9/2015);
-         Góp ý Dự thảo Thông tư ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi năm 2016, đã gửi VCCI (văn bản số 299/HHCS ngày 30/9/2015).
Về nội dung các văn bản trên, vui lòng liên hệ Văn phòng Hiệp hội để biết thêm chi tiết.
 

Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam (Việt Hồng tổng hợp)Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>