Thông tin

Danh bạ Doanh nghiệp Cao su Việt Nam 2021 - 2022
23/01/2024

 Xin vui lòng nhấn vào nút “Tải về” để xem thông tin chi tiết.


Xem thêm... Tải về...
Thống kê tổng quát 2022
07/12/2023

 
Tổng quan cao su thiên nhiên Việt Nam năm 2022
Overview of Viet Nam‘s natural rubber in 2022
 
 
2022
Tổng diện tích
918,6 ngàn ha
Diện tích thu hoạch
727,9 ngàn ha
Sản lượng
1,34 triệu tấn
Sản lượng Việt Nam/thế giới (*)
9,2%
Năng suất
1.840 kg/ha
Lượng xuất khẩu
2,14 triệu tấn
Giá trị xuất khẩu
3,32 tỷ USD
Đơn giá bình quân
1.546 USD/tấn
Nguồn: Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thống kê, (*) ANRPC,
Văn phòng HHCSVN tổng hợp, cập nhật tháng 12/2023

 


Xem thêm...
Danh bạ Doanh nghiệp Cao su Việt Nam 2020 - 2021
22/02/2022

 Xin vui lòng nhấn vào nút “Tải về” để xem thông tin chi tiết.


Xem thêm... Tải về...
Nhãn hiệu chứng nhận “Cao su Việt Nam” năm 2021 – Linh hoạt trong công tác thương hiệu trong tình hình mới
11/01/2022

Chương trình xây dựng Thương hiệu ngành cao su Việt Nam do Hiệp hội Cao su Việt Nam (Hiệp hội) thực hiện thông qua hình ảnh Nhãn hiệu chứng nhận “Cao su Việt Nam / Viet Nam Rubber” (NHCN) đã bước sang năm thứ 6, là năm COVID-19 thứ 2 với nhiều tác động nghiêm trọng đến thị trường hàng hóa.


Xem thêm...