Tin tức >> Chính sách có liên quan

Chính phủ gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuế đất năm 2024
24/06/2024

Nghị định 64/2024/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2024 kéo dài từ 2 đến 5 tháng.
 


Xem thêm...
Chính sách kinh tế mới có hiệu lực từ tháng 6/2024
03/06/2024

Sửa điều kiện vay vốn của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, quy định truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, sẽ chính thức có hiệu từ tháng 6.
 


Xem thêm...
Bãi bỏ Thông tư hướng dẫn về thuế GTGT theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu từ ngày 08/6/2024
29/04/2024

Ngày 23/4/2024, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 25/2024/TT–BTC bãi bỏ Thông tư 83/2014/TT–BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam.
 


Xem thêm...
Tháo gỡ rào cản sử dụng đất nông nghiệp
08/04/2024

Mặc dù Luật Đất đai sửa đổi bắt đầu có hiệu lực từ 01/01/2025 nhưng có hai điều của Luật này sẽ có hiệu lực từ ngày 01/4. Đó là các Điều 190 và 248.
 


Xem thêm...
Quy định truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa từ ngày 01/6/2024
04/04/2024

Ngày 28/3/2024, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 02/2024/TT-BKHCN quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa.


Xem thêm...
Giải pháp thích ứng với Luật chống phá rừng của EU (EUDR)
06/11/2023

EUDR bắt đầu có hiệu lực từ 29/6/2023. Việt Nam hiện có ba mặt hàng xuất khẩu vào EU, bao gồm; cà phê, gỗ và cao su chịu sự điều chỉnh của EUDR.
 


Xem thêm...
Chính sách mới về tiền thuê đất - thuế, phí, lệ phí có hiệu lực từ tháng 11/2023
30/10/2023

Giảm 30% tiền thuê đất năm 2023 theo Quyết định của Thủ tướng
 


Xem thêm...
Tổng cục Thuế chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ hoàn thuế GTGT
14/08/2023

Ngày 09/8/2023, Tổng cục Thuế vừa ban hành Công điện 07/CĐ-TCT về việc đẩy mạng giải quyết hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng.


Xem thêm...
Tổng cục Thuế yêu cầu đẩy nhanh hoàn thuế GTGT cho doanh nghiệp
26/06/2023

 Tổng cục Thuế vừa ban hành văn bản yêu cầu Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ hoàn thuế GTGT trên phạm vi địa bàn quản lý.

 


Xem thêm...
Thủ tướng chỉ đạo quyết liệt triển khai hoàn thuế GTGT cho doanh nghiệp
29/05/2023

Ngày 26/5/2023, Thủ tướng ban hành Công điện 470/CĐ-TTg về tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp (DN), trong đó chỉ đạo Bộ Tài chính đôn đốc Tổng cục Thuế nhanh chóng hướng dẫn các hồ sơ xem xét xin hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT).


Xem thêm...
Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023
18/04/2023

 Ngày 14/04/2023, Tổng cục Thuế ban hành Công điện 02/CĐ-TCT về triển khai Nghị định 12/2023/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trongnăm 2023.


Xem thêm...
Bộ Tài chính đề xuất thu hẹp phạm vi hưởng ưu đãi thuế
27/03/2023

 Trong dự thảo dự án Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Bộ Tài chính đề xuất thu hẹp phạm vi, lĩnh vực ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp để khắc phục tình trạng dàn trải. Thay vào đó là đẩy mạnh các giải pháp tạo thuận lợi, giảm bớt chi phí và tạo môi trường đầu tư hấp dẫn hơn...


Xem thêm...
Lấy ý kiến cho Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
13/03/2023

Đề xuất tăng thời gian cho thuê đất nông nghiệp vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn; Cần quy định cụ thể về đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số


Xem thêm...
Sửa Luật Đất đai: Cần cân bằng lợi ích các bên, quan tâm đất nông nghiệp
06/03/2023

 Góp ý cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), nhiều đại biểu cho rằng, chính sách, pháp luật về đất đai mặc dù có cải thiện hơn trước nhưng vẫn còn những hạn chế, bất cập; chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa cao, chưa đảm bảo tính đồng bộ, tổng thể, hệ thống, thiếu tầm nhìn dài hạn.


Xem thêm...
Nội dung bắt buộc thể hiện bằng phương thức điện tử trên nhãn hàng hóa
12/01/2023

Bộ trưởng Bộ KH&CN ban hành Thông tư 18/2022/TT-BKHCN ngày 30/12/2022 quy định chi tiết một số nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa của một số nhóm hàng hóa bằng phương thức điện tử. 


Xem thêm...
Thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam thực hiện Hiệp định ATIGA
05/01/2023

Ngày 30/12/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 126/2022/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2022-2027.


Xem thêm...
Ngưng hiệu lực Thông tư 31/2022/TT-BTC về danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu
02/12/2022

Ngày 30/11/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 72/2022/TT-BTC về ngưng hiệu lực của Thông tư 31/2022/TT-BTC về Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. 


Xem thêm...
Nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp không sử dụng Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ hàng năm
10/11/2022

Ngày 07/11/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 67/2022/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 23/12/2022 hướng dẫn nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN).


Xem thêm...
Giảm phí, lệ phí lĩnh vực kinh doanh vận tải từ 01/10 - 31/12/2022
05/10/2022

Ngày 29/9/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 59/2022/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ khó khăn cho hoạt động kinh doanh vận tải.


Xem thêm...
Mức chi đào tạo nâng cao kỹ năng nhân lực cách mạng công nghiệp 4.0
27/09/2022

Ngày 22/9/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 58/2022/TT-BTC quy định nội dung và mức chi thực hiện hoạt động của Chương trình "Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư".


Xem thêm...