Thông tin

Thêm Nghị định hướng dẫn Luật Doanh nghiệp 2020
19/04/2021

Ngày 01/4/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 47/2021/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp 2020. Cụ thể, Nghị định 47 quy định chi tiết về doanh nghiệp xã hội, doanh nghiệp nhà nước, nhóm công ty, doanh nghiệp QP-AN và công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước. Trong đó, quy định việc sở hữu chéo giữa các công ty trong nhóm công ty như sau:


Xem thêm...
Các trường hợp không thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
18/03/2021

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 18/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.


Xem thêm...
Những nơi làm việc tổn hại sự phát triển của người dưới 18 tuổi
09/03/2021

Bộ LĐ-TB&XH ban hành Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Bộ luật Lao động 2019 về lao động chưa thành niên.


Xem thêm...
Nhãn hiệu chứng nhận “Cao su Việt Nam / Viet Nam Rubber” năm 2020 – Nỗ lực duy trì uy tín thương hiệu trong thời điểm khó khăn
09/03/2021

Chương trình xây dựng Thương hiệu ngành cao su Việt Nam do Hiệp hội Cao su Việt Nam (VRA) thực hiện thông qua hình ảnh Nhãn hiệu chứng nhận “Cao su Việt Nam / Viet Nam Rubber” (Nhãn hiệu) đã bước vào năm thứ 5, đây là năm ngành cao su trải qua thời điểm khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 và thiên tai.


Xem thêm...
Điều kiện để doanh nghiệp khoa học và công nghệ được miễn, giảm Thuế thu nhập doanh nghiệp
27/01/2021

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 03/2021/TT-BTC hướng dẫn về miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN) quy định tại Nghị định 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019.


Xem thêm...
Danh bạ Doanh nghiệp Cao su Việt Nam 2019 - 2020
15/01/2021

Xin vui lòng nhấn vào nút “Tải về” để xem thông tin chi tiết.


Xem thêm... Tải về...
Sửa đổi quy định về hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp
21/12/2020

Chính phủ vừa sửa đổi, bổ sung quy định về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp tại Nghị định 146/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020.


Xem thêm...
CÁC CÔNG TY CÔNG BỐ GIÁ THU MUA CAO SU TIỂU ĐIỀN TRÊN WEBSITE
20/12/2020

(Vui lòng bấm vào tên công ty để xem giá)


Xem thêm...
RỪNG TRỒNG CAO SU - HƯỚNG ĐI BỀN VỮNG
17/12/2020

Bài viết dưới đây được tổng hợp từ nhiều nguồn với mục đích tham khảo. Nội dung thể hiện ý kiến riêng của các tác giả và không phản ánh quan điểm của Hiệp hội Cao su Việt Nam.


Xem thêm...
Sửa điều kiện DN được vay vốn trả lương ngừng việc do Covid-19
28/10/2020

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 32/2020/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.


Xem thêm...
Quy định đối với hồ sơ gỗ xuất khẩu
22/10/2020

Nội dung này được quy định tại Nghị định 102/2020/NĐ-CP về hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam có hiệu lực từ ngày 30/10/2020, theo đó:


Xem thêm...
Doanh thu năm 2020 tối đa 200 tỷ đồng: Giảm 30% tiền thuế TNDN
30/09/2020

Đây là nội dung tại Nghị định 114/2020/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 116/2020/QH14 về giảm thuế TNDN phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác (gọi chung doanh nghiệp).


Xem thêm...
Nghị định về Biểu thuế suất xuất nhập khẩu ưu đãi theo hiệp định EVFTA
24/09/2020

Chính phủ đã ban hành Nghị định 111/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định EVFTA giai đoạn 2020 – 2022.


Xem thêm...