Thông tin

Nghị định về Biểu thuế suất xuất nhập khẩu ưu đãi theo hiệp định EVFTA

24/09/2020
Chính phủ đã ban hành Nghị định 111/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định EVFTA giai đoạn 2020 – 2022.

Theo đó, để được áp dụng thuế suất ưu đãi thì hàng hóa XNK phải đáp ứng đủ những điều kiện sau:

Đối với hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam:
- Được nhập khẩu vào các lãnh thổ theo quy định tại Hiệp định EVFTA, bao gồm:
+ Lãnh thổ thành viên Liên minh châu Âu tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 111.
+ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai-len (chỉ áp dụng với hàng hóa được xuất khẩu từ Việt Nam vào trong giai đoạn từ 01/8 - 31/12/2020).
- Có chứng từ vận tải (bản sao) thể hiện đích đến là các lãnh thổ nêu trên.
- Có tờ khai hải quan nhập khẩu của lô hàng xuất khẩu có xuất xứ Việt Nam khẩu nhập khẩu vào các lãnh thổ quy định nêu trên (bản sao và bản dịch tiếng Anh hoặc tiếng Việt trong trường hợp ngôn ngữ sử dụng trên tờ khai không phải tiếng Anh).
Đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam:
- Thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 111.
- Được nhập khẩu vào Việt Nam từ:
+ Lãnh thổ thành viên Liên minh châu Âu quy định tại phụ lục III.
+ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai-len (chỉ áp dụng với hàng hóa được nhập khẩu vào Việt Nam trong giai đoạn từ 01/8 - 31/12/2020).
+ Công quốc An-đô-ra; Cộng hòa San Ma-ri-nô;
+ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Hàng hóa nhập khẩu từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước).
- Đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa và có chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo quy định của Hiệp định EVFTA.

Vui lòng nhấn vào
ĐÂY để xem chi tiết.


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>