Thông tin hội viên

Cao su Tây Ninh: Khép lại quý I với doanh thu cao nhất 10 năm và lãi ròng cao nhất 3 năm

29/04/2024

Công ty CP Cao su Tây Ninh (Taniruco, HOSE: TRC) công bố báo cáo tài chính (BCTC) quý I năm 2024 với doanh thu thuần gần 146 tỷ đồn và lãi ròng hơn 15 tỷ đồng.
 


Kết thúc quý I, TRC mang về gần 146 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 37% so với cùng kỳ và ghi nhận mức cao nhất 10 năm qua. Lãi gộp tăng mạnh 136% lên 31 tỷ đồng, biên lãi gộp cải thiện 9,1 điểm phần trăm lên 21,6%. Tổng chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 42% lên hơn 13 tỷ đồng, chủ yếu do tăng chi phí vật liệu bao bì, chi phí cho nhân viên quản lý. Tuy nhiên, tác động không đáng kể khi tỷ lệ trên doanh thu thuần chỉ tăng nhẹ 0,3 điểm phần trăm lên mức 9,2%, nhờ doanh thu tăng mạnh. Sau cùng, TRC lãi ròng hơn 15 tỷ đồng, gấp 6 lần cùng kỳ và cao nhất trong 3 năm. TRC lý giải kết quả tích cực do giá bán mủ cao su bình quân tăng 4,7 triệu đồng/tấn, cụ thể quý I năm 2024 là 38,1 triệu đồng/tấn trong khi quý I năm 2023 chỉ 33,4 triệu đồng/tấn, giúp lãi từ hoạt động kinh doanh mủ cao su khai thác tăng. Đồng thời, trong quý I năm 2024, công ty con là Tây Ninh – Siêm Riệp Phát triển cao su có lãi, trong khi cùng kỳ vẫn còn lỗ trong kế hoạch. Trước đó, vào quý IV năm 2023, công ty con này cũng có lãi và giúp TRC bứt tốc hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2023.
Tính đến ngày 31/3, tổng tài sản của TRC hơn 1.989 tỷ đồng, không thay đổi nhiều so với đầu năm. Trong đó, tài sản cố định hơn 949 tỷ đồng (chiếm 48%), phần lớn là giá trị vườn cây kinh doanh. Một khoản mục cũng chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu tài sản là tài sản dở dang dài hạn gần 503 tỷ đồng (chiếm 25%), chủ yếu là chi phí xây dựng cơ bản các vườn cây kiến thiết cơ bản tại Việt Nam và Campuchia. Về cơ cấu nguồn vốn, nợ vay chỉ chiếm 8%, tương ứng giá trị 163 tỷ đồng, thậm chí còn giảm 22% so với đầu năm. Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 19/4/2024, giá cổ phiếu TRC đạt 41.450 đồng/cp, tăng 33% so với với đầu năm, với thanh khoản bình quân hơn 8 ngàn cp/ngày. Còn xét trong 1 năm qua, thị giá TRC đã tăng 56%.

Huy Khải, nguồn: https://fili.vn/2024/04/cao-su-tay-ninh-khep-lai-quy-1-voi-doanh-thu-cao-nhat-10-nam-va-lai-rong-cao-nhat-3-nam-737-1181117.htm, ngày 22/4/2024 (HG trích dẫn) Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>