Thông tin hội viên >> Danh bạ Hội viên

DANH SÁCH HỘI VIÊN HIỆP HỘI CAO SU VIỆT NAM
09/07/2020

 (Cập nhật đến tháng 3/2022)


Xem thêm...
CÔNG TY CP CAO SU TÂN BIÊN – KAMPONG THOM
20/06/2019

Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên
Hoạt động chính: Trồng – Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu cao su thiên nhiên

 


Xem thêm...
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ORO
20/06/2019

Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên
Hoạt động chính: Kinh doanh – Xuất khẩu – Nhập khẩu


Xem thêm...
CÔNG TY CP CAO SU ĐIỆN BIÊN
11/04/2019

 Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên

Hoạt động chính: Trồng – Kinh doanh


Xem thêm...
CÔNG TY CP CAO SU SA THẦY
28/02/2019

 Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên

Hoạt động chính: Trồng – Sơ chế – Kinh doanh 


Xem thêm...
LAI CHÂU II – CÔNG TY CP CAO SU LAI CHÂU II
03/07/2018

Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên

 

Hoạt động chính: Trồng – Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu


Xem thêm...
HƯƠNG KHÊ HÀ TĨNH – CÔNG TY TNHH MTV CAO SU HƯƠNG KHÊ – HÀ TĨNH
05/03/2018

Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên

 

Hoạt động chính: Trồng – Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu


Xem thêm...
THẮNG THẮNG LỢI – CÔNG TY TNHH MTV THẮNG THẮNG LỢI
05/03/2018

Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên

 

Hoạt động chính: Kinh doanh – Xuất khẩu


Xem thêm...
ĐẮK LẮK ĐẦU TƯ – CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK
09/11/2017

Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên

 

Hoạt động chính: Trồng – Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu – Nhập khẩu


Xem thêm...
LONG THÀNH LỢI – CÔNG TY TNHH MTV LONG THÀNH LỢI
18/08/2017

Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên

 

Hoạt động chính: Kinh doanh


Xem thêm...
PARTNERS PLUS - CÔNG TY CP LỢI ÍCH CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM
18/08/2017

Lĩnh vực chính: Dịch vụ – Hỗ trợ

 

Hoạt động chính: Thương mại tổng hợp (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán)


Xem thêm...
PHÚ THỊNH – CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CAO SU PHÚ THỊNH
27/03/2017

Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên – Gỗ cao su

 

Hoạt động chính: Sơ chế – Kinh doanh cao su thiên nhiên – Chế biến gỗ cao su

 


Xem thêm...
OLAM VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH OLAM VIỆT NAM
07/02/2017

Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên – Nông sản

 

Hoạt động chính: Kinh doanh – Xuất khẩu – Nhập khẩu cao su thiên nhiên; Thu mua cà phê, hạt điều, cơm dừa sấy, hồ tiêu chưa qua chế biến và các loại nông sản khác như quế, gừng, nhục đậu khấu, nghệ, ớt, hoa hồi, hạt thì là Ai Cập, cơm dừa, đinh hương, hoa quả, dược thảo, pimeto từ nông dân – Sơ chế cà phê và các loại nông sản khác đạt tiêu chuẩn chất lượng xuất khẩu phù hợp với quy định về tiêu chuẩn chất lượng có liên quan của Việt Nam


Xem thêm...
ĐỒNG PHÚ DORUFOAM - CÔNG TY CP CAO SU KỸ THUẬT ĐỒNG PHÚ
19/12/2016

Lĩnh vực chính: Sản phẩm cao su

 

Hoạt động chính: Chế biến – Kinh doanh – Xuất khẩu


Xem thêm...
TÍN THÀNH – CÔNG TY TNHH TÍN THÀNH
27/10/2016

Lĩnh vực chính: Dịch vụ – Hỗ trợ

 

Hoạt động chính: Kinh doanh hóa chất ngành cao su


Xem thêm...