Thông tin hội viên >> Danh bạ Hội viên

HÀM RỒNG - CÔNG TY CP DU LỊCH CAO SU HÀM RỒNG
07/07/2015

Lĩnh vực chính: Dịch vụ – Hỗ trợ

 

Hoạt động chính: Kinh doanh dịch vụ du lịch, khách sạn, nhà hàng


Xem thêm...
GOODYEAR – VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN GOODYEAR INTERNATIONAL CORPORATION TẠI TP.HCM
07/07/2015

Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên – Sản phẩm cao su

 

Hoạt động chính: Kinh doanh – Xuất khẩu cao su thiên nhiên; Kinh doanh – Nhập khẩu lốp xe


Xem thêm...
ĐỖ KIM THÀNH - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỖ KIM THÀNH
06/07/2015

Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên

 

Hoạt động chính: Trồng – Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu


Xem thêm...
ĐỊA ỐC CAO SU – CÔNG TY CP XÂY DỰNG – ĐỊA ỐC CAO SU
06/07/2015

Lĩnh vực chính: Dịch vụ, hỗ trợ

 

Hoạt động chính: Nhận thầu xây lắp; Tư vấn khảo sát, thiết kế; Đầu tư và kinh doanh bất động sản, chứng khoán


Xem thêm...
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CAO SU - CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CAO SU
06/07/2015

Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên – Dịch vụ – Hỗ trợ

 

Hoạt động chính: Trồng – Sơ chế – Kinh doanh cao su thiên nhiên; Đầu tư, xây dựng


Xem thêm...