Thông tin hội viên >> Danh bạ Hội viên

MAI THẢO - CÔNG TY TNHH MAI THẢO
07/07/2015

Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên

 

Hoạt động chính: Trồng – Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu


Xem thêm...
LƯU GIA - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LƯU GIA
07/07/2015

Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên – Nông sản

 

Hoạt động chính: Kinh doanh – Xuất khẩu cao su thiên nhiên – Kinh doanh, xuất khẩu nông sản; Sản phẩm chính: Cao su sơ chế các loại; Điều nhân


Xem thêm...
LỘC NINH - CÔNG TY TNHH MTV CAO SU LỘC NINH
07/07/2015

Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên – Gỗ cao su

 

Hoạt động chính: Trồng – Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu cao su thiên nhiên; Trồng – Sơ chế gỗ cao su


Xem thêm...
LIÊN ANH - CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CAO SU LIÊN ANH
07/07/2015

Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên

 

Hoạt động chính: Trồng – Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu – Nhập khẩu


Xem thêm...
LÊ VĂN – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CAO SU LÊ VĂN
07/07/2015

Lĩnh vực chính: Sản phẩm cao su

 

Hoạt động chính: Chế biến – Kinh doanh – Xuất khẩu


Xem thêm...
KRÔNG BUK – CÔNG TY TNHH MTV CAO SU KRÔNG BUK
07/07/2015

Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên – Gỗ cao su – Dịch vụ – Hỗ trợ

 

Hoạt động chính: Trồng – Sơ chế – Xuất khẩu cao su thiên nhiên – Sơ chế gỗ cao su


Xem thêm...
KON TUM – CÔNG TY TNHH MTV CAO SU KON TUM
07/07/2015

Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên

 

Hoạt động chính: Trồng – Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu


Xem thêm...
KIM THỊNH - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ KIM THỊNH
07/07/2015

Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên – Hóa chất và thiết bị

 

Hoạt động chính: Kinh doanh 


Xem thêm...
KHU CÔNG NGHIỆP HỐ NAI - CÔNG TY CP KHU CÔNG NGHIỆP HỐ NAI
07/07/2015

Lĩnh vực chính: Dịch vụ – Hỗ trợ

 

Hoạt động chính: Cung cấp dịch vụ khu công nghiệp


Xem thêm...
HƯNG THỊNH - CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH
07/07/2015

Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên

 

Hoạt động chính: Trồng – Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu – Nhập khẩu


Xem thêm...
HUY VÀ ANH EM - CÔNG TY TNHH MTV HUY VÀ ANH EM
07/07/2015

Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên

 

Hoạt động chính: Kinh doanh – Xuất khẩu cao su thiên nhiên


Xem thêm...
HỘI CAO SU NHỰA – HỘI CAO SU NHỰA TP. HỒ CHÍ MINH
07/07/2015

Lĩnh vực chính: Hỗ trợ Hội viên

 

Hoạt động chính: Hỗ trợ, tư vấn


Xem thêm...
HOÀNG THỊNH - CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG THỊNH
07/07/2015

Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên

 

Hoạt động chính: Trồng – Sơ chế – Kinh doanh


Xem thêm...
HOÀNG DŨNG - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOÀNG DŨNG
07/07/2015

Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên

 

Hoạt động chính: Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu


Xem thêm...
HÒA THUẬN - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÒA THUẬN
07/07/2015

Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên

 

Hoạt động chính: Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu – Nhập khẩu


Xem thêm...
HÒA BÌNH - CÔNG TY CP CAO SU HÒA BÌNH
07/07/2015

Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên – Gỗ cao su

 

Hoạt động chính: Trồng – Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu cao su thiên nhiên; Trồng – Kinh doanh gỗ cao su


Xem thêm...
HOA SEN VÀNG – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HOA SEN VÀNG
07/07/2015

Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên

 

Hoạt động chính: Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu


Xem thêm...
HÀNG GÒN – CÔNG TY CP CAO SU HÀNG GÒN
07/07/2015

Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên

 

Hoạt động chính: Sơ chế


Xem thêm...
HÀM RỒNG - CÔNG TY CP DU LỊCH CAO SU HÀM RỒNG
07/07/2015

Lĩnh vực chính: Dịch vụ – Hỗ trợ

 

Hoạt động chính: Kinh doanh dịch vụ du lịch, khách sạn, nhà hàng


Xem thêm...
HÀ TĨNH – CÔNG TY TNHH MTV CAO SU HÀ TĨNH
07/07/2015

Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên – Gỗ cao su

 

Hoạt động chính: Trồng – Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu – Nhập khẩu cao su thiên nhiên; Trồng – Sơ chế gỗ cao su


Xem thêm...