Thông tin hội viên >> Danh bạ Hội viên

VIỆN RRIV – VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM
07/07/2015

Lĩnh vực chính: Nghiên cứu, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật

 

Hoạt động chính: Nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật KHCN các lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp cao su thiên nhiên


Xem thêm...
VẠN THÀNH – CÔNG TY TNHH NỆM VẠN THÀNH
07/07/2015

Lĩnh vực chính: Sản phẩm cao su

 

Hoạt động chính: Chế biến – Kinh doanh – Xuất khẩu


Xem thêm...
TRƯỜNG - TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP CAO SU
07/07/2015

Lĩnh vực chính: Dịch vụ – Hỗ trợ

 

Hoạt động chính: Dịch vụ – Đào tạo – Nghiên cứu khoa học


Xem thêm...
TỔNG CÔNG TY 15 – CÔNG TY TNHH MTV TỔNG CÔNG TY 15 (BỘ QUỐC PHÒNG)
07/07/2015

Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên – Gỗ cao su – Dịch vụ – Hỗ trợ

 

Hoạt động chính: Trồng – Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu – Nhập khẩu cao su thiên nhiên; Kinh doanh gỗ cao su; Đào tạo nghề; sản xuất phân vi sinh; thiết kế và thi công các công trình; trồng, chăm sóc và kinh doanh cà phê cây giống nông nghiệp; chăn nuôi trâu, bò…


Xem thêm...
THUẬN LỢI – CÔNG TY TNHH CAO SU THUẬN LỢI
07/07/2015

Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên

 

Hoạt động chính: Trồng – Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu – Nhập khẩu


Xem thêm...
THỐNG NHẤT TRC - CÔNG TY CP CAO SU THỐNG NHẤT
07/07/2015

Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên

 

Hoạt động chính: Trồng – Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu


Xem thêm...
THỐNG NHẤT RUTHIMEX - CÔNG TY TNHH MTV CAO SU THỐNG NHẤT
07/07/2015

Lĩnh vực chính: Sản phẩm cao su

 

Hoạt động chính: Chế biến – Kinh doanh – Xuất khẩu

 


Xem thêm...
THIỆN HƯNG HỢP TÁC XÃ – HỢP TÁC XÃ THIỆN HƯNG
07/07/2015

Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên

 

Hoạt động chính: Sơ chế


Xem thêm...
THIỆN HƯNG TNHH – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIỆN HƯNG
07/07/2015

Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên

 

Hoạt động chính: Sơ chế – Xuất khẩu


Xem thêm...
THÀNH LONG – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THÀNH LONG
07/07/2015

Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên

 

Hoạt động chính: Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu – Nhập khẩu cao su thiên nhiên


Xem thêm...
THANH HÓA - CÔNG TY TNHH MTV CAO SU THANH HÓA
07/07/2015

Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên

 

Hoạt động chính: Trồng – Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu


Xem thêm...
TÂY NINH TNXP - CÔNG TY TNHH MTV THANH NIÊN XUNG PHONG TÂY NINH
07/07/2015

Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên

 

Hoạt động chính: Trồng – Kinh doanh


Xem thêm...
TÂY NINH SIÊM RIỆP - CÔNG TY TÂY NINH SIÊM RIỆP PHÁT TRIỂN CAO SU
07/07/2015

Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên
Hoạt động chính: Trồng – Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu
 


Xem thêm...
TÂY NINH – CÔNG TY CP CAO SU TÂY NINH
07/07/2015

Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên

 

Hoạt động chính: Trồng – Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu – Nhập khẩu cao su thiên nhiên


Xem thêm...
TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT - TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM
07/07/2015

Lĩnh vực chính: Sản phẩm cao su – Hóa chất

 

Hoạt động chính: Chế biến – Kinh doanh – Xuất khẩu


Xem thêm...
TÂN BIÊN - CÔNG TY CP CAO SU TÂN BIÊN
07/07/2015

Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên – Gỗ cao su

 

Hoạt động chính: Trồng – Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu – Nhập khẩu cao su thiên nhiên – Sơ chế gỗ cao su


Xem thêm...
TẠP CHÍ - TẠP CHÍ CAO SU VIỆT NAM
07/07/2015

Lĩnh vực chính: Dịch vụ – Hỗ trợ

 

Hoạt động chính: Báo chí và in ấn

 


Xem thêm...
SRI TRANG INDOCHINA – CÔNG TY TNHH SRI TRANG INDOCHINA (VIỆT NAM)
07/07/2015

Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên

 

Hoạt động chính: Xuất khẩu


Xem thêm...
SƠN LA - CÔNG TY CP CAO SU SƠN LA
07/07/2015

Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên

 

Hoạt động chính: Trồng – Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu – Dịch vụ hỗ trợ tiểu điền, chăn nuôi gia súc, đại lý mua bán phân bón, nuôi ong trong rừng cao su


Xem thêm...