Thông tin hội viên >> Danh bạ Hội viên

OLAM VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH OLAM VIỆT NAM
07/02/2017

Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên – Nông sản

 

Hoạt động chính: Kinh doanh – Xuất khẩu – Nhập khẩu cao su thiên nhiên; Thu mua cà phê, hạt điều, cơm dừa sấy, hồ tiêu chưa qua chế biến và các loại nông sản khác như quế, gừng, nhục đậu khấu, nghệ, ớt, hoa hồi, hạt thì là Ai Cập, cơm dừa, đinh hương, hoa quả, dược thảo, pimeto từ nông dân – Sơ chế cà phê và các loại nông sản khác đạt tiêu chuẩn chất lượng xuất khẩu phù hợp với quy định về tiêu chuẩn chất lượng có liên quan của Việt Nam


Xem thêm...
TÍN THÀNH – CÔNG TY TNHH TÍN THÀNH
27/10/2016

Lĩnh vực chính: Dịch vụ – Hỗ trợ

 

Hoạt động chính: Kinh doanh hóa chất ngành cao su


Xem thêm...
PTN DEVELOPMENT – CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN PTN
23/05/2016

Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên

 

Hoạt động chính: Kinh doanh – Xuất khẩu – Nhập khẩu


Xem thêm...
THẮNG LỢI – BÌNH THUẬN – CÔNG TY CP CAO SU THẮNG LỢI – BÌNH THUẬN
01/02/2016

Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên

 

Hoạt động chính: Trồng – Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu


Xem thêm...
SÀI GÒN SAO – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ – SẢN XUẤT SÀI GÒN SAO
23/10/2015

Lĩnh vực chính: Sản phẩm cao su

 

Hoạt động chính: Chế biến – Kinh doanh


Xem thêm...
TẬP ĐOÀN CAO SU – TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM – CÔNG TY CP
08/07/2015

Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên – Sản phẩm cao su – Gỗ cao su – Dịch vụ – Hỗ trợ

 

Hoạt động chính: Trồng – Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu cao su thiên nhiên; Chế biến – Kinh doanh – Xuất khẩu sản phẩm công nghiệp cao su và nguyên phụ liệu ngành công nghiệp cao su; Trồng rừng – Sơ chế – Chế biến – Kinh doanh – Xuất khẩu các sản phẩm nguyên liệu gỗ cao su, gỗ thành phẩm; Đầu tư kinh doanh các khu công nghiệp trên đất cao su


Xem thêm...
THUẬN AN - CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN
08/07/2015

Lĩnh vực chính: Gỗ cao su

 

Hoạt động chính: Sơ chế – Chế biến – Kinh doanh – Xuất khẩu – Nhập khẩu


Xem thêm...
Y TẾ CAO SU – TRUNG TÂM Y TẾ CAO SU
07/07/2015

Lĩnh vực chính: Dịch vụ – Hỗ trợ

 

Hoạt động chính: Y tế


Xem thêm...
XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI – TRUNG TÂM XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI NÔNG NGHIỆP
07/07/2015

Lĩnh vực chính: Dịch vụ – Hỗ trợ

 

Hoạt động chính: Hội chợ và Triển lãm


Xem thêm...
VRG KHẢI HOÀN – CÔNG TY CỔ PHẦN VRG KHẢI HOÀN
07/07/2015

Lĩnh vực chính: Sản phẩm cao su

 

Hoạt động chính: Chế biến – Kinh doanh – Xuất khẩu


Xem thêm...
VISORUTEX - XÍ NGHIỆP LIÊN DOANH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ SẢN XUẤT THỰC NGHIỆM CAO SU VIỆT XÔ VISORUTEX
07/07/2015

Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên – Sản phẩm cao su

 

Hoạt động chính: Trồng – Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu cao su thiên nhiên


Xem thêm...
VIỆT ÚC ĐỆ NHỊ – CÔNG TY TNHH CAO SU NHỰA VIỆT ÚC ĐỆ NHỊ
07/07/2015

Lĩnh vực chính: Sản phẩm cao su

 

Hoạt động chính: Chế biến – Sản xuất sản phẩm từ nhựa và cao su, sản xuất nhựa nguyên sinh, cao su tổng hợp


Xem thêm...
VIỆT PHÚ THỊNH - CÔNG TY CP CAO SU VIỆT PHÚ THỊNH
07/07/2015

Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên – Dịch vụ – Hỗ trợ

 

Hoạt động chính:Trồng –  Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu – Nhập khẩu cao su thiên nhiên 


Xem thêm...
VIỆT LÀO – CÔNG TY CP CAO SU VIỆT LÀO
07/07/2015

Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên

 

Hoạt động chính: Trồng – Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu


Xem thêm...