Thông tin hội viên >> Danh bạ Hội viên

KHANG NGỌC HƯNG – CÔNG TY CP KHANG NGỌC HƯNG

24/03/2016
 

 

 

Địa chỉ:            31 đường 17, An Phú An Khánh, phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM
Điện thoại:        028.6287 1627, 028.6281 4260
Fax:                 028.6287 1617
Email:              sales@knh.vn, logistics@knh.vn
Lĩnh vực:          Cao su thiên nhiên
Hoạt động:        Kinh doanh – Xuất khẩu cao su thiên nhiên
Sản phẩm:        SVR CV60, SVR CV50, SVR 3L, SVR 10, Latex HA, Latex LA


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>