Thông tin hội viên >> Danh bạ Hội viên

BẢO VỆ THỰC VẬT SAIGON – CÔNG TY CP BẢO VỆ THỰC VẬT SAIGON
06/07/2015

Lĩnh vực chính: Dịch vụ – Hỗ trợ

 

Hoạt động chính: Sản xuất – Kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật


Xem thêm...
BANDO (VIỆT NAM) – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BANDO (VIỆT NAM)
06/07/2015

Lĩnh vực chính: Sản phẩm cao su

 

Hoạt động chính: Chế biến – Xuất khẩu


Xem thêm...
BASF - CÔNG TY TNHH BASF VIỆT NAM
06/07/2015

Lĩnh vực chính: Dịch vụ – Hỗ trợ

 

Hoạt động chính: Sản xuất – Phân phối hóa chất


Xem thêm...
BÀ RỊA - CÔNG TY CP CAO SU BÀ RỊA
06/07/2015

Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên

 

Hoạt động chính: Trồng – Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu


Xem thêm...
AN SƠN - CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ AN SƠN
06/07/2015

 

Lĩnh vực chính: Dịch vụ – Hỗ trợ

 

Hoạt động chính: Sản xuất – Kinh doanh – Xuất khẩu máy sơ chế cao su thiên nhiên


Xem thêm...