Thông tin hội viên

VRG tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm thực hiện hoạt động kết nối cộng đồng

06/06/2022

Nhằm nâng cao hiệu quả cho các hoạt động kết nối cộng đồng của các đơn vị thành viên, tạo điều kiện giúp các công ty đúc kết và chia sẻ được kinh nghiệm trong quá trình triển khai các hoạt động kết nối cộng đồng, an sinh xã hội, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) phối hợp với Oxfam tổ chức Hội thảo trực tuyến chia sẻ kinh nghiệm và nhân rộng thực hiện Sổ tay hướng dẫn kết nối cộng đồng vào ngày 30/5/2022.


Phát biểu tại hội thảo, ông Trương Minh Trung – Phó Tổng Giám đốc (Phó TGĐ) VRG, cho biết, trải qua hơn 3 năm hợp tác với Oxfam tại Việt Nam và hơn 1 năm hợp tác với Oxfam tại Campuchia, bằng sự nỗ lực của các bên, việc hợp tác đã đem lại nhiều thành quả rất đáng khích lệ, như: Đã xây dựng và ban hành Sổ tay kết nối cộng đồng trong quản lý rừng cao su bền vững tại Việt Nam”, “Sổ tay hướng dẫn kết nối cộng đồng trong quản lý rừng cao su bền vững tại Campuchia” và được phiên dịch thành nhiều ngôn ngữ khác nhau phù hợp cho từng đối tượng. Sổ tay được xây dựng không chỉ đáp ứng các quy định của nước sở tại, phù hợp với chính sách của các tổ chức quản lý rừng quốc tế như FSC, PEFC mà còn lồng ghép một số các nguyên tắc FPIC (Đồng thuận dựa trên nguyên tắc tự nguyện, có trước và được thông tin đầy đủ).

Quang cảnh hội thảo trực tuyến
Bên cạnh đó, Oxfam cùng với các chuyên gia đã hỗ trợ triển khai một loạt các hoạt động về kết nối cộng đồng phù hợp cho từng nhóm công ty theo từng khu vực tương thích với quy mô và điều kiện như: Tập huấn “kết nối cộng đồng” cho các công ty khu vực Việt Nam và Campuchia, Thực hiện thí điểm áp dụng Sổ tay hướng dẫn tại Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng, Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai. Thực hiện thí điểm Sổ tay kết nối cộng đồng trong quản lý rừng cao su bền vững nhằm xây dựng quy trình hỗ trợ kỹ thuật cho các hoạt động lồng ghép kết nối cộng đồng và bình đẳng giới trong quản lý rừng bền vững tại các Công ty CP Cao su Chư Sê Kampong Thom, Công ty CP Cao su Đồng Nai Kratie và Công ty CP Cao su Krông Buk Ratanakiri. Những hoạt động tập huấn trên đã đưa Sổ tay kết nối cộng đồng vào áp dụng thực tế từ đó đúc kết kinh nghiệm, đào tạo đội ngũ cán bộ nòng cốt, nhân sự phụ trách cộng đồng có kỹ năng, kinh nghiệm ngày càng tốt hơn, tạo được sự lan tỏa trong toàn VRG.
Phát biểu tại hội thảo, ông Phạm Quang Tú – Phó Giám đốc Oxfam Việt Nam cho biết, VRG rất quan tâm đến việc thực hiện phát triển bền vững mà cốt lõi là hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường và an sinh xã hội. Việc hợp tác đã giúp VRG thúc đẩy quá trình kinh doanh hài hòa mang lại lợi ích cho các bên, có trách nhiệm với môi trường, hướng đến cộng đồng và xã hội, vì sự phát triển bền vững hơn. Oxfam cũng nhận thấy những chuyển biến tích cực của các công ty thành viên VRG về mức độ quan tâm đến các vấn đề môi trường và xã hội tại địa bàn đầu tư thông qua việc tham gia thực hiện các chương trình hợp tác giữa 2 bên.
Tại buổi hội thảo, các đơn vị đã chia sẻ những kinh nghiệm kết nối và phát triển cộng đồng trong vùng dự án, các vấn đề liên quan đến bình đẳng giới và khẳng định ý nghĩa, vai trò của các dự án trồng rừng cao su đóng góp cho cộng đồng và xã hội theo xu hướng phát triển bền vững, mang đến lợi ích cho doanh nghiệp và cộng đồng.


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>