Thông tin

Hoàn tất thẩm định thực địa đợt 1/2017 đối với các sản phẩm đăng ký sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận “Cao su Việt Nam / Viet Nam Rubber”

08/09/2017

 Năm 2017, Hiệp hội Cao su Việt Nam (VRA) tiếp tục thực hiện kế hoạch thẩm định và cấp quyền sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận “Cao su Việt Nam / Viet Nam Rubber” đối với những sản phẩm đáp ứng các tiêu chí của Hiệp hội nhằm tiến đến xây dựng Thương hiệu ngành cao su Việt Nam.


  Văn phòng Hiệp hội đã tiếp nhận 14 bộ hồ sơ đăng ký sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận “Cao su Việt Nam / Viet Nam Rubber” của các Hội viên gồm cả doanh nghiệp nhà nước và tư nhân. Sau khi thẩm xét hồ sơ, tính đến ngày 30/5/2017, có 05/14 đơn vị Hội viên đã hoàn tất hồ sơ theo Quy trình thẩm định. Tổ Chuyên gia đánh giá cao su thiên nhiên đã lập kế hoạch thẩm định thực địa đợt 1/2017 trong tháng 8/2017 theo Nghị quyết số 149/NQ-HHCS-HĐTĐ của Hội đồng Thẩm định Nhãn hiệu chứng nhận Cao su Việt Nam ban hành ngày 14/7/2017.

Danh sách các Hội viên và sản phẩm trong kế hoạch thẩm định thực địa đợt 1/2017
TT
Hội viên
Nhà máy
Sản phẩm
1
Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long
30/4
SVR 3L, SVR 10, Latex HA/ LA
Quản Lợi
SVR CV60, SVR 3L
2
Cty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai
Cẩm Mỹ
SVR CV60, SVR CV50, SVR 3L
An Lộc
SVR CV50
Xuân Lập
SVR 10, Latex HA
3
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Nhật Nam
Nhật Nam
SVR 3L
4
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Mai Vĩnh
Mai Vĩnh
SVR 3L, SVR 10
5
Công ty CP Cao su Tân Biên
Xí nghiệp Cơ khí Chế biến
SVR CV60, SVR 3L, SVR 10, Latex HA/LA
Đến ngày 30/8/2017, đã có 4 Hội viên được thẩm định thực địa và lấy mẫu kiểm tra chất lượng sản phẩm. Riêng lịch thẩm định thực địa Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Nhật Nam được dời lại theo đề nghị của Công ty.
Nội dung thẩm định thực địa năm 2017 được tăng cường hơn trong việc kiểm chứng hồ sơ liên quan đến quản lý nguyên liệu mủ đầu vào và quy trình sản xuất đối với sản phẩm đăng ký; khảo sát vườn cây cung cấp nguyên liệu và quy trình sản xuất tại nhà máy; đánh giá năng lực kiểm nghiệm sản phẩm của phòng hoặc bộ phận Quản lý chất lượng.
Dự kiến trong tháng 9/2017, Tổ Chuyên gia sẽ tiếp tục trình Hội đồng Thẩm định kế hoạch thẩm định thực địa đợt 2/2017 đối với các Hội viên còn lại đáp ứng đủ tiêu chí về hồ sơ đăng ký và kế hoạch giám sát định kỳ đối với 6 Hội viên đã được cấp quyền sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận “Cao su Việt Nam / Viet Nam Rubber” năm 2016.
Hiệp hội Cao su Việt Nam (Vân Quỳnh, Hoa Trần)
Tổ Chuyên gia khảo sát vườn cây, nhà máy và phòng thí nghiệm của các đơn vị


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>