Thông tin >> Nhãn hiệu "Cao su Việt Nam"

Công ty CP Cao su Hàng Gòn: Doanh nghiệp được cấp quyền sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận "Cao su Việt Nam"

30/01/2018
 
Công ty CP Cao su Hàng Gòn
-   Địa chỉ: Tổ 15, ấp Hàng Gòn, xã Long Khánh, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai  
- Điện thoại: 0251.3796.213    
- Email:
tchcharuco213@yahoo.com.vn
-   Sản phẩm chính: SVR CV50, SVR CV60, SVR 3L, SVR 5
-   Thị trường chính: Nội địa
-   Người liên hệ: Ông Lê Văn Dũng – Kế toán trưởng – Điện thoại: 0251.3796.884 – Email: levandungkt@yahoo.com.vn
-     Các danh hiệu: ISO 9001:2015                           
Nhà máy
Sản phẩm
Mã số
Thời hạn hiệu lực
Nhà máy Hàng Gòn
Địa chỉ: Tổ 15, ấp Hàng Gòn, xã Long Khánh, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai  
SVR CV60
1712A01-010
12/2020 – 12/2023
(Cấp lần đầu T12/2017)
SVR 3L
1612A04-004
11/2022 - 11/2025
(Cấp lần đầu: 12/2016)


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>