Thông tin

VRA triển khai tiếp nhận hồ sơ đăng ký cấp quyền sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận “Cao su Việt Nam / Viet Nam Rubber” năm 2018

12/07/2018

 Từ khi khởi động lần đầu tiên vào năm 2016 đến nay, Hiệp hội Cao su Việt Nam đã cấp quyền sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận Cao su Việt Nam cho 59 sản phẩm thuộc 24 nhà máy của 13 Hội viên. 


 Trong năm 2018, bên cạnh việc thực hiện giám sát định kỳ đối với các Hội viên nêu trên, Hiệp hội vẫn tiếp tục khuyến khích các Hội viên đăng ký sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận Cao su Việt Nam cho các sản phẩm cao su thiên nhiên đạt tiêu chí của Hiệp hội về chất lượng và uy tín. Quyền lợi của các Hội viên có sản phẩm được cấp quyền sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận Cao su Việt Nam:

1.     Được bảo hộ quyền sử dụng hợp pháp Nhãn hiệu Cao su Việt Nam tại thị trường Việt Nam, Ấn Độ, Đài Loan, Trung Quốc...
2.     Được quyền khai thác, sử dụng và hưởng các lợi ích kinh tế phát sinh từ Nhãn hiệu Cao su Việt Nam.
3.     Được công bố trên trang thông tin điện tử của Hiệp hội, các ấn phẩm của Hiệp hội quảng bá tại các sự kiện Hiệp hội tổ chức và tham gia.
4.     Được ưu tiên trong các chương trình xúc tiến thương mại, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, cung cấp thông tin về thị trường cao su và chính sách liên quan để tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh, xuất nhập khẩu của Đơn vị.
Hồ sơ đăng ký sẽ được áp dụng theo Quy chế (sửa đổi lần 2) về quản lý, sử dụng và Quy trình (sửa đổi) thẩm định quyền sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận “Cao su Việt Nam / Viet Nam Rubber” mới ban hành ngày 9/7/2018, thay thế cho Quy chế và Quy trình cũ.
Kế hoạch thẩm định thực địa dự kiến sẽ thực hiện từ tháng 8-10/2018 đối với các hồ sơ đáp ứng theo yêu cầu.
Các Hội viên quan tâm vui lòng tải hồ sơ đăng ký theo đường link và gửi về Hiệp hội Cao su Việt Nam trước ngày 30/07/2018. Nếu cần biết thêm thông tin về hồ sơ đăng ký, các biểu mẫu liên quan, quy chế quản lý, sử dụng và quy trình thẩm định, vui lòng liên hệ cô Quỳnh - Văn phòng Hiệp hội (028.3932 2605/office@vra.com.vn).
Hiệp hội Cao su Việt Nam
 


Quay về Tải về...

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>