Tin tức >> Chính sách có liên quan

Giới thiệu về các nội dung chính của Hiệp định TPP

06/07/2016

 Để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin của công chúng, Bộ Công Thương đã công bố một số thông tin cơ bản về các nội dung của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) tại đường link sau: http://tpp.moit.gov.vn/


 Bộ Công Thương lưu ý đây là các tài liệu bước đầu. Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các Bộ, ngành để tiếp tục công bố thêm thông tin về Hiệp định TPP trong thời gian tới, sau khi bản dịch tiếng Việt của Hiệp định chính thức được công bố.Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>