Tin tức >> Tin cao su ngoài nước

PEFC đại diện cho các hộ sản xuất nhỏ (tiểu điền) với tư cách thành viên sáng lập tại lễ mắt Đại hội đồng của Nền tảng toàn cầu về cao su thiên nhiên bền vững (GPSNR)

26/04/2019

 Lễ ra mắt Đại hội đồng của chương trình Nền tảng toàn cầu về cao su thiên nhiên bền vững (GPSNR) được tổ chức tại Singapore và PEFC là một trong những thành viên sáng lập.


 GPSNR nhắm đến cung cấp một nền tảng độc lập sẽ mang lại những cải tiến trong hoạt động kinh tế xã hội và môi trường trong chuỗi giá trị cao su thiên nhiên.

Sự phát triển của GPSNR được khởi đầu bởi Giám đốc điều hành của Hội đồng doanh nghiệp thế giới vì sự phát triển bền vững (WBCSD) và Dự án ngành công nghiệp lốp xe (TIP) vào tháng 11 năm 2017.
đóng góp cho sự phát triển của nền tảng này có trụ sở tại Singapore và tập hợp các điểm ưu tiên ở quy mô rộng hơn để xác định chiến lược và mục tiêu của GPSNR.
Sau buổi lễ ra mắt vào tháng 10 năm 2018, được sự quan tâm của các bên liên quan, thành viên GPSNR đã tăng lên và bao gồm các thành viên là tổ chức xã hội dân sự. GPSNR vẫn đang tiếp tục kêu gọi sự tham gia của tất cả các thành viên khác có liên quan đến cao su thiên nhiên.
Đại hội đồng đã chứng kiến sự phê chuẩn về Đạo luật và Quy tắc ứng xử của tổ chức, đồng thời thành lập một Ủy ban điều hành có nhiệm vụ giám sát các hoạt động chiến lược cũng như vận hành tổ chức của GPSNR.
Thể theo yêu cầu của điều lệ, đại hội đã thành lập một ủy ban gồm nhiều bên liên quan. Phó Chủ tịch PEFC quốc tế, Genevieve Chua, tham dự với tư cách là thành viên có quyền bỏ phiếu tại Đại hội đồng. Đại diện PEFC Đông Nam Á Richard Laity và Keterina Chong nằm trong Tổ làm việc về phát triển chiến lược & mục tiêu tương ứng cho các nông hộ nhỏ (tiểu điền).
Richard Laity đã thu hút sự chú ý của Đại hội đồng về sự quan trọng của các hộ sản xuất nhỏ (tiểu điền), những người chiếm tới 75% các nhà sản xuất cao su ở Đông Nam Á và cũng là đại diện trực tiếp cho họ tại GPSNR.
“Chúng ta cần đảm bảo GPSNR có tác động tích cực đối với các hộ sản xuất nhỏ (tiểu điền) và chúng ta cần đánh giá đầy đủ các tác động, cũng như đo lường các rủi ro có thể có nếu các hộ sản xuất nhỏ không được đại diện đầy đủ đối với chương trình này”, theo ông Richard Laity.
Ông Laity cũng đã nhấn mạnh rằng điều này có trong cốt lõi của chứng chỉ rừng PEFC để đáp ứng nhu cầu của các hộ sản xuất nhỏ trong ngành lâm nghiệp, và vì khoảng 85% sản lượng cao su trên toàn cầu đến từ các hộ sản xuất nhỏ, điều cần thiết là chúng được thể hiện một cách đầy đủ trong nền tảng mới này (GPSNR).
Không cần đến phân tích dữ liệu toàn cầu, một khảo sát thực địa gần đây chỉ ra rằng 3.000 ha rừng trồng cao su ở tỉnh Riau, Indonesia đã được cấp chứng nhận PEFC. Ngoài ra, hàng ngàn mét khối sản phẩm đang được bán với chứng nhận PEFC Nguồn được kiểm soát (PEFC Control Source), đáp ứng được các yêu cầu thị trường về gỗ có chứng chỉ.
Sự hình thành của GPSNR mang lại cam kết mạnh mẽ cho sự bền vững bởi các công ty, thành viên nòng cốt trong chuỗi cung ứng và sản xuất cao su trên toàn cầu.
Giám đốc GPSNR, Ông Stefano Savi đã nói trong hội thảo: “Chúng tôi biết rằng công việc khó khăn thực sự nằm ở phía trước, nhưng hôm nay từ Singapore, chúng tôi gửi một thông điệp rõ ràng - GPSNR luôn mở cửa cho các doanh nghiệp”.
Tiếp theo đó, Peter Bakker, Chủ tịch và Giám đốc điều hành Hội đồng doanh nghiệp thế giới vì sự phát triển bền vững đã phát biểu: “Hôm nay, các thành viên Hội đồng doanh nghiệp đã tham gia như là một thành viên của chuỗi liên kết giá trị cho cao su giúp cho GPSNR ngày càng cân bằng hơn bởi các thành viên xã hội dân sự - các tác nhân đã được đưa ra, và nền tảng cho hành động thay đổi dọc theo chuỗi giá trị cao su thiên nhiên đã được hình thành. Bây giờ công việc thực sự có thể bắt đầu”.


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>