Hoạt động >> Hỗ trợ Hội viên

Kế hoạch cơ cấu lại lĩnh vực chế biến nông sản đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

26/02/2019

  Xin vui lòng nhấn vào nút “Tải về” để xem thông tin chi tiết Quyết định số 245/QĐ-BNN-CBTTNS ngày 16/01/2019 của Bộ NN&PTNT phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại lĩnh vực chế biến nông sản theo hướng nâng cao năng lực chế biến gắn với phát triển thị trường đến 2020, định hướng đến năm 2030
Quay về Tải về...

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>