Hoạt động >> Hỗ trợ Hội viên

Tham dự cuộc họp cùng Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT bàn về biện pháp tháo gỡ khó khăn và đẩy mạnh xuất khẩu nông lâm thủy sản

18/01/2016

Ngày 04/9/2015, Hiệp hội Cao su Việt Nam đã cử đại diện tham dự cuộc họp với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) tại Văn phòng Bộ, Hà Nội nhằm bàn biện pháp tháo gỡ khó khăn và đẩy mạnh xuất khẩu nông lâm thủy sản.  Cùng dự buổi làm việc có đại diện Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, các Vụ, Cục trực thuộc Bộ và các hiệp hội ngành hàng gồm Thủy sản, Gạo, Cà phê, Cao su, Gỗ và Rau quả. 


 Đại diện các hiệp hội ngành hàng đã báo cáo Bộ trưởng về tình hình xuất khẩu 8 tháng đầu năm 2015 và đề xuất các kiến nghị nhằm tháo gở khó khăn, đẩy mạnh xuất khẩu. Theo đó, tình hình xuất khẩu nông lâm thủy sản tiếp tục gặp nhiều khó khăn, kim ngah5 xuất khẩu ước đạt 19,31 tỷ USD, giảm 4,8% so với cùng kỳ năm 2014. Một số mặt hàng xuất khẩu giảm mạnh (cà phê, cao su), tuy nhiên xuất khẩu một số mặt hàng tiếp tục tăng (đồ gỗ, sắn, rau quả, điều...).

Trước tình hình đó, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã đề nghị các đơn vị cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ như sau:
-     Về chỉ đạo sản xuất: Tập trung phát triển những ngành hàng đang có thị trường tốt và có triển vọng; tiếp tục đề xuất các cơ chế chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm phục vụ cho ngành chế biến trong nước, hạn chế tình trạng xuất khẩu nguyên liệu thô; tích cực triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, thủy sản.
-     Về mở cửa thị trường: Xây dựng kế hoạch phổ biến, hướng dẫn cụ thể cho doanh nghiệp về nội dung các FTA đã ký; tiếp tục thực hiện các biện pháp thúc đẩy mở cửa thị trường đối với các sản phẩm nông thủy sản Việt Nam; đồng thời đề xuất các biện pháp xây dựng hàng rào kỹ thuật nhằm bảo hộ sản xuất trong nước.
-     Về xử lý, giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp: Xem xét và đề xuất hướng giải quyết các kiến nghị của hiệp hội ngành hàng về cải cách thủ tục hành chính trong xuất khẩu, kiểm dịch thực vật; xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn về cơ sở chế biến phù hợp với yêu cầu thị trường; triển khai kế hoạch xúc tiến thương mại năm 2015 thiết thực nhằm khai thác, mở rộng thị trường xuất khẩu cho các sản phẩm nông lâm thủy sản; tiến hành tổ chức hội thảo nhằm làm rõ tác động của những biến động trên thị trường tiền tệ tới sự phát triển của ngành nông nghiệp trong thời gian tới.
-     Các hiệp hội ngành hàng nông lâm thủy sản: Khẩn trương có báo cáo khó khăn vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ để Bộ xem xét giải quyết cụ thể, đồng thời tổng hợp báo cáo kiến nghị Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan.
Sau cuộc họp, trên cơ sở các ý kiến của hiệp hội ngành hàng, Bộ NN&PTNT sẽ có báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ về tình hình xuất khẩu nông lâm thủy sản 8 tháng đầu năm 2015 và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh xuất khẩu nông lâm thủy sản.
Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam tổng hợp (Hồng Vân)


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>