Hoạt động >> Hỗ trợ Hội viên

Tham dự Hội thảo khoa học “Nghiên cứu phương pháp dự báo kinh tế xã hội trung hạn ở Liên bang Nga và khả năng ứng dụng vào Việt Nam”

18/01/2016

 Ngày 18/9/2015, Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam đã cử đại diện tham dự Hội thảo khoa học “Nghiên cứu phương pháp dự báo kinh tế xã hội trung hạn ở Liên bang Nga và khả năng ứng dụng vào Việt Nam” do Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - Xã hội quốc gia thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức tại TP.HCM.  


 Hội thảo này nhằm báo cáo kết quả của đề tài cấp nhà nước với chủ đề trên được thực hiện theo Nghị định thư giữa Việt Nam và Liên bang Nga để phục vụ cho công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội (KT-XH) trung hạn giai đoạn 2016-2020, theo dõi và đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch, đồng thời góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác dự báo.

Theo kết quả của đề tài trên, tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam từ năm 2015 đến 2020 sẽ tăng dần, đạt mức 6,51% năm 2015, 6,59% năm 2016 và 7,11% năm 2020, trong đó, khối công nghiệp tăng mạnh nhất, kế tiếp là khối dịch vụ, thấp nhất là khối nông nghiệp.
Để công tác dự báo phục vụ hiệu quả và thiết thực, nhóm tác giả nghiên cứu đề xuất cần có Nghị định của Chính phủ về quy chế công tác dự báo phục vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đồng thời đề xuất công tác dự báo cần được tiến hành theo 3 giai đoạn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì: Xây dựng các điều kiện kịch bản với các thông số dự báo cơ bản; các ngành và địa phương tham gia dự báo; tập hợp và hoàn chỉnh dự báo trình Chính phủ.
Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam tổng hợp (Hoa Trần)
 


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>