Hoạt động

Hoàn thành chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia và ngành cao su năm 2015 và phê duyệt chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia năm 2016

29/03/2016

Hoàn thành các chương trình Xúc tiến thương mại năm 2015

Hiệp hội Cao su Việt Nam được Bộ Công Thương giao chủ trì chương trình Xúc tiến thương mại (XTTM) quốc gia năm 2015 theo Quyết định số 11855/Q Đ-BCT ngày 26/12/2014 với tổng kinh phí hỗ trợ được duyệt là 506 triệu đồng, gồm 2 chương trình:

- Chương trình “Hội nghị quốc tế ngành hàng cao su xuất khẩu” kết hợp Hội nghị Cao su toàn cầu năm 2015 đã được Hiệp hội Cao su Việt Nam tổ chức thành công tại Trung tâm Hội nghị Adora – TP. Hồ Chí Minh từ ngày 03 đến ngày 05/12/2015 đã thu hút được hơn 860 đại biểu tham dự, trong đó có khoảng 400 đại biểu nước ngoài đến từ hơn 35 quốc gia và 460 đại biểu là các Hội viên, doanh nghiệp, tổ chức liên quan đến ngành cao su. Thông qua Chương trình này, Hiệp hội Cao su Việt Nam mong muốn hỗ trợ Hội viên, doanh nghiệp duy trì quan hệ kinh doanh thân thiện với khách hàng truyền thống và tiếp xúc với khách hàng mới để mở rộng thị trường và gia tăng xuất khẩu, đồng thời trao đổi với chuyên gia, đại biểu quốc tế về chất lượng, cơ cấu sản phẩm cao su cũng như dự báo thị trường cung cầu, xu hướng giá cả để chủ động điều tiết kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp.

- Chương trình “Mua thông tin thương mại ngành cao su” đã được Hiệp hội tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả. Thông qua việc thu thập, lưu trữ số liệu thống kê và thông tin thị trường cao su thế giới, tình hình cung cầu và giá cả cao su của các nước, Hiệp hội đã tổng hợp, phân tích, đúc kết thành thông tin cung cấp cho lãnh đạo và Hội viên, doanh nghiệp làm cơ sở dự báo xu hướng thị trường, xây dựng kế hoạch ứng phó với biến động giá cả và chọn lựa thị trường, sản phẩm thích hợp cần phát triển.
Bên cạnh các chương trình XTTM quốc gia, trong năm 2015, Hiệp hội tiếp tục chủ trì các chương trình XTTM ngành theo Quyết định số 70/QĐ-HHCS ngày 07/4/2015 từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Quỹ Bảo hiểm xuất khẩu cao su (Quỹ). Theo đó, Hiệp hội đã tham gia gian hàng triển lãm tại TP. Hồ Chí Minh để giới thiệu sản phẩm của Hội viên, tổ chức thành công hội thảo chuyên ngành cao su và 6 đoàn tham dự hội nghị và giao thương tại nước ngoài với tổng kinh phí hỗ trợ được duyệt là 93 triệu đồng, cụ thể như sau:
- Tháng 03/2015: Chương trình tham dự Họp mặt hàng năm với các doanh nghiệp của Hiệp hội Thương mại Cao su Singapore.
- Tháng 03/2015: Chương trình tham dự Hội nghị Cao su Quốc tế năm 2015 (WRS 2015) kết hợp tham dự Hội nghị Hội viên HHCS Quốc tế (IRA) và Tổ chức Nghiên cứu Cao su Quốc tế (IRSG) tại Singapore.
- Tháng 04/2015: Chương trình tham dự Hội nghị và Triển lãm Cao su Trung Quốc năm 2015 tại Quảng Châu (Trung Quốc).
- Tháng 05/2015: Chương trình tham dự Họp mặt hàng năm kết hợp giao thương của Hiệp hội Cao su Thái Lan tại Bangkok.
- Tháng 07/2015: Tổ chức Triển lãm quốc tế chuyên ngành cao su RUBEXPO 2015 tại TP.HCM.
- Tháng 08/2015: Chương trình tham dự Họp mặt hàng năm kết hợp giao thương của Hiệp hội Cao su Indonesia.
- Tháng 10/2015: Chương trình tham dự Họp mặt hàng năm kết hợp giao thương của Sở giao dịch Cao su Malaysia.
- Tháng 11/2015: Chương trình tổ chức Hội thảo Nâng cấp quản lý chất lượng cao su Việt Nam thời kỳ hội nhập.
Bên cạnh đó, Hiệp hội cũng đã sử dụng hiệu quả, tiết kiệm và đúng mục đích nguồn hỗ trợ của Quỹ trong các hoạt động thường xuyên với tổng số tiền hỗ trợ là 1,659 tỷ đồng trong năm 2015.
Phê duyệt chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia năm 2016            
Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 206/QĐ-BCT ngày 18/01/2016 phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại (XTTM) quốc gia năm 2016 gồm 177 đề án của 67 đơn vị chủ trì với tổng kinh phí là 90 tỷ đồng.
Theo đó, Chương trình XTTM quốc gia 2016 bao gồm các hoạt động XTTM phát triển thị trường, mặt hàng xuất khẩu, Hội chợ chuyên ngành trong nước, Hội chợ thực hiện tại nước ngoài, Đoàn giao dịch thương mại tại nước ngoài, Hội nghị quốc tế ngành hàng, Hoạt động đón các nhà nhập khẩu nước ngoài vào giao dịch mua hàng, Thông tin thương mại, Đào tạo, tư vấn, XTTM của các vùng kinh tế, đào tạo nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức XTTM.
Cũng trong đợt này, Hiệp hội Cao su Việt Nam đã được phê duyệt 03 chương trình gồm: (1) chương trình tổ chức Hội nghị quốc tế về ngành hàng cao su xuất khẩu, (2) chương trình mua thông tin thương mại ngành cao su, (3) chương trình Khảo sát thị trường cao su Nhật Bản với tổng số kinh phí của 03 chương trình là 912 triệu đồng.
Theo đó, Hiệp hội Cao su Việt Nam đang tiến hành mua các loại thông tin và sách báo quốc tế chuyên ngành cao su. Thông qua nguồn thông tin này, Hiệp hội sẽ biên dịch, tổng hợp và đăng tải trên trang web của Hiệp hội www.vra.com.vn và Thông tin chuyên đề Hiệp hội Cao su Việt Nam hàng tháng nhằm cung cấp thông tin liên quan đến ngành cao su cho các Hội viên và doanh nghiệp ngành cao su.
Bên cạnh đó, Chương trình đoàn khảo sát thị trường cao su Nhật Bản dự kiến thực hiện trong quý 3/2016 và chương trình tổ chức Hội nghị quốc tế về ngành hàng cao su xuất khẩu dự kiến sẽ được Hiệp hội tổ chức vào tháng 12/2016 tại TP.HCM.
                                                Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam (Ngọc Thu)


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>