Hoạt động >> Hoạt động khác

Tham dự Đại hội Đại biểu Hội Cao su - Nhựa nhiệm Kì VII (2022 -2027)

13/06/2022

Ngày10/5/2022, đại diện Hiệp hội Cao su Việt Nam đã tham dự  Đại hội Đại biểu nhiệm Kì VII (2022 -2027) của Hội Cao su -Nhựa TP. Hồ Chí Minh(RUPA). Trong nhiệm kỳ qua, RUPA đã nỗ lực hoạt động hiệu quả. Cụ thể, trong 5 năm Ban Chấp hành (BCH) Hội đã thăm trên 80 lượt doanh nghiệp (DN) hội viên, tổ chức 12 lớp/buổi đào tạo; Phổ biến và cung cấp thông tin cho hội viên; Tổ chức 6 hội thảo chuyên ngành, 11 đoàn tham dự các hội chợ kết hợp tham quan nhà máy; Đẩy mạnh xúc tiến thương mại; Tham gia các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học, tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo đề nghị của cơ quan Nhà nước. Trong nhiệm kỳ qua, đã có nhiều Hội viên đạt thành tích khen thưởng đối với đơn vị và cá nhân

 


 

Quang cảnh Đại hội
Bên cạnh những thành tích đạt được, RUPA vẫn còn tồn tại những khó khăn vướng mắc trong hoạt động. Cụ thể, việc nâng cao trình độ quản lý và tìm kiếm thị trường cho hội viên còn kém. Hoạt động của BCH chưa tích cực vì các thành viên đều kiêm nhiệm. Bộ máy giúp việc cho BCH còn ít và chưa chuyên nghiệp, dẫn đến RUPA chưa có những hoạt động đột phá cho Hội viên. Sự phân tán, manh mún trong sản xuất chưa tạo ra chuỗi cung ứng đã hạn chế về kỹ thuật, năng suất, giá thành nên sức cạnh tranh chưa cao. Thêm vào đó chưa có nguồn nguyên liệu nội địa nên giá thành sản phẩm cao, doanh nghiệp hội viên dễ bị tổn thương khi tỉ giá, nguồn cung biến động.
Đại hội đã đưa ra phương hướng hoạt động Nhiệm kỳ VII (2022 – 2027) với nội dung tổng quát: Tiếp tục giới thiệu các chương trình kích cầu đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cho các doanh nghiệp. Thực hiện việc hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ đã ký kết với Trung tâm phát triển công nghiệp hỗ trợ hội viên. Tiếp tục giúp hội viên sản xuất lốp về thay đổi kỹ thuật sản xuất lốp nông nghiệp, lốp xe máy để đạt mục tiêu TPHCM là trung tâm sản xuất lốp của Việt Nam và khu vực. Giúp Hội viên thay đổi công nghệ sản xuất Cao su kỹ thuật bằng công nghệ tiên tiến. Xây dựng một chuỗi cung ứng ngành cao su với một khu vực sản xuất tập trung, hỗ trợ kỹ thuật, phân công sản xuất và tổ chức đầu mối nhập nguyên liệu giá tốt cho hội viên. Xây dựng mối quan hệ với các công ty của các nước tiên tiến về công nghệ để đổi mới, chuyển giao, nhận đầu tư. Tổ chức nhiều đoàn tham quan triển lãm và thăm các nhà máy sản xuấ về nhựa, cao su tiên tiến trên thế giới. Chọn các dự án từ thiện mới thiết thực để tài trợ. Duy trì công tác thăm hỏi các doanh nghiệp hội viên. Tiếp tục xây dựng Câu lạc bộ doanh nhân Trẻ để tạo nguồn cho BCH.
Ban Chấp hành nhiệm kỳ VII (2022 -2027) gồm 23 thành viên, Ban Kiểm tra gồm 3 thành viên. Ông Nguyễn Quốc Anh - Giám đốc Công ty TNHH Cao su Đức Minh Sài Gòn tiếp tục tái đắc cử chức Chủ tịch RUPA nhiệm kỳ VII.
Để tiếp tục phát huy vai trò của RUPA trong nhiệm kỳ mới, Đại biểu Đại hội đã kiến nghị UBND thành phố tiếp tục hỗ trợ kích cầu về mặt bằng cho các DN vừa và nhỏ, đề nghị các cơ quan chức năng cần hướng dẫn làm dự án, giúp các DN được vay vốn ưu đãi để đổi mới công nghệ, có chính sách phù hợp khuyến khích đổi mới công nghệ, song song vào đó cần có một trung tâm kỹ thuật hỗ trợ cho ngành.
Văn phòng HHCSVN (Hồng Vân)


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>