Hoạt động >> Hoạt động khác

Tham gia Hội thảo triển khai Chương trình quốc gia về phòng ngừa và giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

11/01/2022

Ngày 1/12/2021, đại diện văn phòng HHCSVN đã tham gia buổi Hội thảo trực tiếp - trực tuyến toàn quốc để triển khai Chương trình quốc gia về phòng ngừa và giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) phối hợp cùng Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tổ chức.


Nguồn: Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO)
Hội thảo toàn quốc được diễn ra với hình thức trực tuyến và trực tiếp với sự tham gia của khoảng 300 đại biểu, bao gồm đại diện từ các bộ, ban, ngành, Đại sứ quán Hoa Kỳ và Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam (EU), các tổ chức của người lao động và người sử dụng lao động, các cơ quan của Liên hợp quốc, các tổ chức phi chính phủ, hiệp hội ngành, nghề và doanh nghiệp, các sở, ngành có liên quan ở địa phương thực hiện chương trình và một số tổ chức, cá nhân nghiên cứu và học thuật. Hội thảo đã giới thiệu các mục tiêu và nội dung của Chương trình, đồng thời cung cấp hướng dẫn về cách triển khai, các hành động cụ thể.
Chương trình quốc gia về phòng ngừa và giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 782/QĐ-TTg ngày 27/5/2021. Chương trình được xây dựng dựa trên những thành công và bài học kinh nghiệm từ việc thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2016 – 2020, do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì với sự hỗ trợ kỹ thuật của ILO và UNICEF.
Lao động trẻ em (LĐTE) là vấn đề mang tính toàn cầu. Theo ước tính của Tổ chức Lao động quốc tế, năm 2020 có 160 triệu trẻ em tham gia LĐTE và 79 triệu em đang làm những công việc nguy hiểm. Tại hội thảo, các đại biểu thảo luận về những thách thức liên quan đến COVID-19 sẽ làm tăng nguy cơ LĐTE, bao gồm suy giảm kinh tế, tác động của tình trạng thiếu việc làm và mất việc làm đối với các hộ gia đình, rào cản đối với giáo dục, mất an ninh lương thực, gia tăng tỷ lệ tử vong và chi phí y tế cao. Cảnh báo số LĐTE trên toàn thế giới sẽ tăng lên thêm 8,9 triệu (168,9 triệu) vào năm 2022
Ở Việt Nam, theo kết quả khảo sát quốc gia về LĐTE năm 2018, cho thấy LĐTE từ 5 - 17 tuổi là hơn 1 triệu em, chiếm 5,4% tổng dân số trẻ em từ 5 - 17 tuổi, thấp hơn so với các nước trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và toàn cầu năm 2016 tương ứng là 9,6% và 10,6%. Theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà, việc phát hiện ra các trường hợp là LĐTE thường gặp không ít khó khăn do các em thường làm việc ở trong lĩnh vực nông nghiệp và nơi khó can thiệp, kiểm tra như: hộ gia đình, cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, khu vực phi chính thức...
Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà nhấn mạnh, trong những năm qua, công tác phòng ngừa, giảm thiểu LĐTE luôn được Đảng, Quốc hội, Chính phủ quan tâm đầu tư. Việt Nam đã tham gia, phê chuẩn các điều ước quốc tế nhằm bảo đảm thực hiện quyền trẻ em. Theo đó,  ba mục tiêu cốt lõi trong tầm nhìn đến 2030 gồm: Ngăn ngừa và phát hiện các trường hợp LĐTE trái pháp luật, hỗ trợ và can thiệp cho trẻ em tham gia lao động trái pháp luật và trẻ em có nguy cơ; nâng cao nhận thức về phòng ngừa và giảm thiểu LĐTE; nâng cao năng lực về phòng ngừa và giảm thiểu LĐTE, nhằm giảm tỉ lệ LĐTE từ 5 - 17 tuổi xuống dưới 4,9% vào năm 2025 và 4,5% vào năm 2030. 

 

Văn phòng HHCSVN (An Trịnh tổng hợp)
 


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>