Hoạt động >> Hoạt động khác

Tham dự Hội thảo “Thực hiện chương trình thỏa thuận tự nguyện thí điểm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả”

14/01/2016

 Ngày 25/11/2015, Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam đã cử đại diện tham dự Hội thảo “Thực hiện chương trình thỏa thuận tự nguyện thí điểm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” do Bộ Công Thương tổ chức tại TP.HCM. 


 Chương trình thỏa thuận tự nguyện thí điểm được tài trợ bởi WB và Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) nhằm thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong sản xuất và thực thi các quy định của Nhà nước về sử dụng năng lượng. Đối tượng tham gia chương trình là các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm quốc gia, doanh nghiệp có nguyện vọng xây dựng và thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả trong sản xuất lâu dài và bền vững. Chương trình được triển khai thí điểm trên toàn quốc, kéo dài 2 năm kể từ khi doanh nghiệp ký thỏa thuận tự nguyện với Tổng cục Năng lượng.

Theo ông Huỳnh Kim Tước – Giám đốc Trung tâm Tiết kiệm năng lượng TP.HCM, Chương trình sẽ mang đến cho doanh nghiệp những lợi ích lâu dài và bền vững. Bên cạnh việc được hỗ trợ 100% chi phí kiểm toán năng lượng, các nhu cầu về đầu tư, đổi mới công nghệ cũng được Bộ Công Thương ưu tiên, xem xét trong gói hỗ trợ của chương trình. Theo ông Tước, việc tiết giảm năng lượng sử dụng thông qua các hoạt động cải tiến, đổi mới công nghệ, cải thiện quy trình giám sát, quản lý đã và đang được nhiều doanh nghiệp quan tâm vì giúp giảm chi phí, tăng tính cạnh tranh cho doanh nghiệp trong quá trình hội nhập.
Bà Dian Phylipsen – chuyên gia tư vấn quốc tế – cho biết thỏa thuận tự nguyện có thể áp dụng nhanh hơn, đòi hỏi chi phí hành chính ít hơn, mang đến sự linh hoạt hơn trong việc lựa chọn mục tiêu, đảm bảo doanh nghiệp hợp tác tốt hơn, chủ động hơn trong các mục tiêu tiết kiệm năng lượng, đòi hỏi nguồn tài trợ công ít hơn.
Theo báo cáo của Tổng cục Năng lượng, qua 5 năm triển khai Chương trình Mục mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2011–2015, mỗi năm nước ta tiết kiệm khoảng 1 tỉ KWh điện, tương đương 1.600 tỉ đồng, mức năng lượng tiết kiệm điện được gần 6% trên tổng tiêu thụ năng lượng quốc gia. Trong 5 năm qua, đã có 585 dự án, nhiệm vụ được triển khai để tiết kiệm năng lượng. Trong đó có gần 10.000 mẫu sản phẩm thuộc 14 nhóm sản phẩm mục tiêu đã được dán  nhãn năng lượng, gần 700 doanh nghiệp được hỗ trợ kiểm toán năng lượng.
Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam tổng hợp (Chí Dương)


Quay về